Länkstig

Mats Fridlund blir biträdande föreståndare för CDH

Mats Fridlund, teknik- och vetenskapshistoriker vid Max Planck-institutet för vetenskapshistoria i Berlin, kommer från och 1 mars vara biträdande föreståndare för CDH.

Mats Fridlund var tidigare professor vid Aalto-universitetet i Helsingfors där han under flera år arbetade med att etablera digital historia som ett forskningsområde i Finland. Utöver CDH kommer han att vara verksam vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion med ett treårigt forskningsprojekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond om urban terror och säkerhet. Projektet undersöker hur stadsinvånare har använt teknik för att leva med människoskapade hot och terror från bomber.

Mats Fridlund
FOTO: ADOLFO VERA