Bild
Maru Bernal ute på en båt.
Maru Bernal vinner Svenska havsforskningsföreningens pris för bästa masterarbete 2023. Hon har bland annat undersökt den genetiska mångfalden i ålgräsängar i Kosterskärgården i norra Bohuslän.
Foto: Stefanie Ries
Länkstig

Marina studenter prisas för masterarbeten om ålgräs och smältande glaciärer

Publicerad

Två masterarbeten från Institutionen för marina vetenskaper får Svenska havsforskningsföreningens Dyrssenpris 2023. Maru Bernal får första pris för sitt arbete om genetisk mångfald i ålgräsängar. Andra pris tilldelas Wilma Ljungberg som undersökt hur kol som frigörs från smältande glaciärer påverkar havet.

Grattis till förstapriset Maru! Hur känns det?

– Jag känner mig hedrad och tacksam för att Svenska havsforskningsföreningen uppmärksammat mitt arbete och den insats som vi mastersstudenter lägger ner i våra projekt. Jag känner mig också väldigt lycklig och tacksam över att ha varit omgiven av otroligt stöttande människor som hjälpt mig under processen, det hade inte varit möjligt utan dem.

Vad handlar ditt masterarbete om?

– Vi undersökte den genetiska mångfalden i ålgräsängar, Zostera marina, på två nivåer: På den lokala nivån jämförde vi tio ålgräsängar i Kosterskärgården för att ta reda på om de skiljde sig genetiskt från varandra. Dessutom gjorde vi en mer storskalig analys där vi tittade på vilka miljöfaktorer som bäst kan förklara genetisk mångfald längs hela utbredningsområdet för ålgräs.

– Resultaten tyder på att den genetiska mångfalden i ålgräsängar överlag verkar vara hög. Det innebär att det finns sexuell reproduktion och att föryngringen är framgångsrik. Det är goda nyheter om vi tänker på möjligheten för ålgräs att kolonisera nya platser, och att kunna anpassa sig till föränderliga miljöer.

Vad gör du nu?

– Just nu njuter jag av att vara hemma i Mexiko och umgås med min familj, i väntan på nästa äventyr med ålgräs och andra sjögräs.

Vad ska du göra för prispengarna?

– Jag kommer att använda priset för att betala en del av lånet som gjorde det möjligt för mig att slutföra mina masterstudier i Sverige.

Intervju: Susanne Liljenström

Bild
En student sitter vid stranden och gör mätningar.
Wilma Ljungberg undersökte i sitt masterarbete hur den kemiska sammansättningen i smältvatten från glaciärer förändras på sin väg mot havet. Här mäter hon koldioxidflödet mellan vatten och atmosfär i Vatnajökulls glaciärsjö på Island.
Foto: Linnea Henriksson

Dyrssenpristagare 2023

María Eugenia (Maru) Bernal Gómez, Göteborgs universitet (första pris) för masterarbetet "Linking sexual reproduction with genetic diversity and connectivity in the seagrass Zostera marina (L.)".
Handledare: Marlene Jahnke

Wilma Ljungberg, Göteborgs universitet (andra pris) för masterarbetet "CO2 uptake and carbonate biogeochemistry along a tidal glacier-lagoon-ocean continuum".
Handledare: Isaac Santos

Priserna delas ut i samband med Svenska havsforskningsföreningens årsmöte under Havsforskningsdagarna 21-23 november i Umeå. 

Svenska Havsforskningsföreningen utser årligen vinnare av Dyrssenpriset för bästa examensarbeten inom det marina området på masternivå. Prissumman är 10 000 kr för första pris och 5 000 kr för andra pris. Totalt 18 nominerade examensarbeten granskades i år. Priset är instiftat av Svenska Havsforskarföreningen till David Dyrssens minne (1922 – 2011), professor emeritus i analytisk kemi vid Göteborgs universitet.