Bild
Byggnaden Kuggen på Campus Lindholmen en solig sommardag
Software Center är organiserad under institutionen data och informationsteknik som är en integrerad institution mellan Chalmers och Göteborgs universitet.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Mångmiljonsatsning på nytt kompetenscentrum inom avancerad digitalisering

Kunskapscentrument Software Center, en del av institutionen för data- och informationsteknik, får bidrag från Vinnova på 36 MSEK för att etablera CoDig, Continuous Digitalization Competence Center.

Investeringen kommer att bidra till att Sverige blir en ledande kraft inom den avancerade digitaliseringen genom att stärka och främja kompetensutveckling och utöka samarbeten med fler aktörer och företag.

Syftet med det nya kompetenscentrumet CoDig är att möjliggöra omvandlingen av den mjukvaruintensiva systemindustrin till en digitaliserad industri som fullt ut kan dra nytta av nästa generations dator- och kommunikationsinfrastruktur. Detta är särskilt relevant då en hållbar industri och digital samhällsomställning stärker Sveriges konkurrenskraft. 

– Tittar man på den globala utvecklingen så investerar andra länder utanför Europa väldigt mycket mer i digitala strukturer, säger Jan Bosch, centrumledare på Software Center. Sverige har legat högt men tappar i Europa, och detta är vår chans att bli ledande inom den digitala utvecklingen igen. Den här typen av samarbetsytor skapar också nytta för fler och gör att vi kan bidra med vår kompetens på bred front i samhället.

Läs mer på institutionens sida på chalmers.se