Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lyckad CERGU kick-off med presentation av nya postdokar

Publicerad

Den 9-10 september hade CERGU en intern konferens/kick-off i Alingsås där bland annat de tre nya postdokarna fick presentera sig och sina kommande projekt för CERGU:s övriga medarbetare. Dessa tre finansieras genom ett anslag från Riksbankens Jubileumsfond om 10 miljoner under 2013-2017, i syfte att stödja och förstärka den framgångsrika rekryteringen av internationella postdokar till CERGU.

De tre är: Angela Kölling, som har en doktorsexamen i jämförande litteratur från universitetet i Auckland, Nya Zealand, presenterade sitt projekt om nationell marknadsföring i Europeiska boköversättningsprogram. Joakim Ruist, som har en doktorsexamen i nationalekonomi från Handelshögskolan i Göteborg, informerade om sitt projekt om migration till Europa, med särskilt fokus på hur makroekonomiska faktorer kan förklara flöden och attityder till invandring och välfärdsstater. David Brax, som har en doktorsexamen från Lunds universitet, berättade om sitt projekt om hatbrottslagstiftning som ett fall av harmonisering av straffrätt i Europa, med särskilt fokus på att klargöra de filosofiska/teoretiska svårigheterna med att sammanjämka variationer mellan EU:s olika medlemsstater. Utöver dessa presentationer diskuterades bland annat långsiktiga målsättningar och tvärvetenskapliga forskningsidéer, det senare även genom mer socialt inriktade aktiviteter som ”speed-dating” och lagtävling. CERGU:s ledning och styrgrupp kommer under hösten att arbeta vidare med flera av de kloka synpunkter och idéer som framkom om den framtida utvecklingen av verksamheten.