Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Lovande resultat i studie om regenerativ angiogenes på människa

Publicerad

Ett internationellt samarbete mellan forskare från universitetsvärlden och läkemedelsindustrin har i en tidig klinisk studie visat att en typ av kemiskt förändrat budbärar-RNA, mRNA, som kodar för proteinet VEGF-A, har potential att användas i behandling på människor. Målet är att kunna återskapa blodkärl och öka blodflödet i vävnad där detta av någon anledning begränsats, så kallad angiogenes.


Partners i det aktuella samarbetet är AstraZeneca, Moderna Inc., Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Resultaten, som bygger på en randomiserad, dubbelblind kontrollerad fas 1a/b-studie på män med typ 2-diabetes, har publicerats i vetenskapstidskriften Nature Communications.

Porträttbild av Li-Ming GanFörsteförfattare och korresponderande författare bakom studien är Li-Ming Gan, professor i kardiovaskulär forskning vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, och verksam vid AstraZeneca.

Männen som deltog i studien injicerades med antingen placebo eller VEGF-A mRNA i huden på underarmen, och forskarna är nöjda med resultaten avseende säkerhet och farmakologiska effekter, till exempel på det lokala blodflödet efter injektionerna. VEGF-A står för vascular endothelial growth factor A och påverkar tillväxten av de celler som täcker blodkärlens insida, endotel.

Ökat blodflöde efter behandling

Studien visade bland annat på att injektionen med VEGF-A mRNA ledde till ökad produktion av VEGF-A-protein. Resultaten var samstämmiga över samtliga behandlade områden och proteinnivåerna hos gruppen som fått det aktiva preparatet var högre än hos kontrollgruppen upp till 24-26 timmar efter behandlingen.

Det gick också att se ett ökat blodflöde i behandlade områden upp till sju dagar efter en injektion. Den enda negativa bieffekten som rapporterades var milda reaktioner runt injektionsområdet. Forskarna arbetar nu med en så kallad fas 2a-studie, där injektioner med VEGF-A mRNA ges till patienter som genomgår bypass-operation på grund av åderförkalkning i hjärtats kranskärl.

Viktig milstolpe i forskningen

I ett pressmeddelande från Moderna, börsnoterat på Nasdaq, uttalar sig Kenneth Chien, medförfattare och professor vid Karolinska Institutets institutioner för cell och molekylärbiologi respektive medicin Huddinge, om den nu publicerade studien:

– Det här är en viktig milstolpe när det gäller forskning om mRNA-terapier, eftersom vi börjar få svar på många av de frågor som rör leverans av mRNA i mänsklig vävnad, till exempel angående varaktighet och proteinnivåer och mRNA-teknikens möjligheter, säger han.

– Våra data visar att den här metoden kan komma att få betydelse för patienter med hämmat blodflöde, såsom vid hjärtsjukdom och diabetes eller andra vaskulära komplikationer, fortsätter Kenneth Chien.

Läs om vad budbärar-RNA är för något

Titel: Intradermal Delivery of Modified mRNA Encoding VEGF-A is Well Tolerated and Transiently Enhances Basal Skin Blood Flow in Patients with Type 2 Diabetes

Kontakt: Li-Ming Gan