Bild
Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi på Göteborgs universitet.
Foto: Läromedelsförfattarna
Länkstig

Läromedelsförfattarnas pris till Roger Säljö

Publicerad

Läromedelsförfattarnas pris i kategorin Kurslitteratur går i år till Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi på Göteborgs universitet. Han får priset för att han under flera decennier visat på lärobokens betydelse och som få andra påverkat lärares förhållningssätt till utveckling och lärande.

Läromedelsförfattarnas pris är Sveriges tyngsta pris för läromedelsförfattare och delas i år ut för tredje gången.  Prissumman är på 100 000 kronor.
– Glädjen med att skriva läroböcker och texter för en bredare publik finns i att kunna omformulera, ofta komplexa och omfattande, vetenskapliga perspektiv, traditioner och deras forskningsresultat på sätt som gör dem intressanta och tillgängliga för andra läsargrupper, exempelvis lärare, studenter och andra intresserade, säger Roger Säljö. Hans forskning handlar om lärande och utveckling i ett sociokulturellt perspektiv med ett särskilt fokus på  hur teknologier förändrar människors sätt att tänka. 

Spännande retorisk utmaning

Juryns fullständiga motivering till Läromedelsförfattarnas pris lyder: "Få personer har som Roger Säljö påverkat lärares förhållningssätt till utveckling och lärande. Han har i sin gärning över decennier visat på lärobokens betydelse och listan över böcker och artiklar han har skrivit är lång. Roger Säljö är ständigt engagerad i frågan om vad bildning innebär, inte minst i ett allt mer digitaliserat samhälle."

– Det är en spännande retorisk utmaning att hitta vägar in i vetenskapliga sätt att tänka och resonera som når dem som ännu inte delar forskarnas språk, metoder och sätt att formulera och förstå frågor. I mitt fall rör dessa frågor samspelet mellan lärande och utveckling å ena sidan och teknisk och annan samhällelig utveckling å den andra, det vill säga hur våra sätt att lära, minnas och tänka mer i allmänhet formas av de fysiska och symboliska teknologier vi har tillgång till och vänjer oss vid, säger Roger Säljö. 

Text: Ragnhild Larsson

Om Läromedelsförfattarnas pris

Läromedelsförfattarnas pris delas ut av den medlemsdrivna intresseorganisationen Läromedelsförfattarna, och är Sveriges tyngsta pris för författare som skriver läromedel och kurslitteratur. Priset syftar till att lyfta författargärningen i kvalitativa läromedel och kurslitteratur. Med Läromedelsförfattarnas pris uppmärksammas läromedlens och kurslitteraturens roll i Utbildningssverige. Priset premierar gott författarskap och lyfter författarnas centrala roll i läromedel och kurslitteratur. 

Om Läromedelsförfattarna
Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige. Visionen är ett kunskapsorienterat samhälle där läromedel av hög kvalitet för alla är en självklarhet.