Bild
Gunnar Steineck
Gunnar Steineck
Länkstig

Läkare, professor och forskare Gunnar Steineck har avlidit

Publicerad

Det är med stor sorg vi meddelar att Gunnar Steineck, läkare, professor och seniorforskare inom cancerepidemiologi vid vår institution, har avlidit den 24 juli.

Med mer än 35 års erfarenhet av forskning inom det medicinska området och fler än 500 publicerade artiklar var Gunnar Steineck en mycket uppskattad och omtyckt profil på vår institution.

Gunnars forskning fokuserade på ökad livskvalitet hos canceröverlevare. År 2011 var han med och grundade forskarskolan ”Forskarskolan - Klinisk forskning med klinisk epidemiologisk metodik”, där cirka 200 doktorander har läst de obligatoriska kurserna som rustat dem väl med mer än det gängse som ska ingå i deras forskarutbildning.

Institutionen för kliniska vetenskaper riktar sina uppriktiga kondoleanser till Gunnar Steinecks familj, kollegor, studenter, patienter och alla som kände honom och som berörs av hans bortgång.