Länkstig

Kulturarvsdebatt på Lisebergsteatern

Publicerad

Vad är egentligen kulturarv? Vem har makten över det? Och vad gör vi med kulturarv vi egentligen inte vill ha? Den 11 oktober anordnar Kulturarvsakademin en mässa fylld med kulturarvsdebatt på Lisebergsteatern. Anita Synnestvedt, arkeolog vid Göteborgs universitet, är arrangör.

Vad är Forum Kulturarv?
– Forum Kulturarv är tänkt som ett årligt återkommande arrangemang där akademi och praktik kan mötas. Arrangemanget består av en mässa där utställarna är olika samverkansprojekt kring kulturarv. Projekten har var sin monter där de presenterar sig. Syftet är att fler kontakter kan skapas, nya oväntade möten kan uppstå och synen på vad som är kulturarv kan breddas.

Vad tycker du om årets program?
– Vi har nio utställare och fyra olika bokbord på mässan och har försökt att få en bred representation av fakulteter och institutioner inom GU samt de kluster som finns inom CCHS. Jag tycker vi har lyckats ganska bra. Två mycket intressanta keynote speakers tar upp tråden från Kulturarvsakademins vårkonferens, där vi bland annat diskuterade den nya regeringspropositionen om kulturarv. Maja Hagerman pratar om kulturarv i den politiska hetluften och Qaisar Mahmood diskuterar makten över kulturarvet.

Hur har synen på kulturarv förändrats under senaste åren?
– Inom akademin och flera olika förvaltningar har synen på kulturarv förändrats under senare år, men generellt i samhället är nog uppfattningen fortfarande ganska traditionell. Kulturarv betraktas av många som något som rör byggnader, fornminnen och traditioner. Den beskrivning som till exempel den nya regeringspropositionen gav är ju delvis något annat. Här beskrivs kulturarv som spår och uttryck från det förflutna, men det är också något som är i ständig förändring. Kulturarvet är därmed i rörelse och det betyder också att det är något som rör alla människor. I och med en förändrad syn på vad kulturarv egentligen är har också intresset för kulturarvsfrågor ökat under senare år, vilket regeringspropositionen är ett bevis på.

Varför är det viktigt att prata om?
– Kulturarv handlar om så mycket mer än byggnader och föremål. Frågor om identitet, tillhörighet och hur historien används i olika syften är mycket aktuella frågor i dagens föränderliga sammahällsklimat. Här är det viktigt att också prata om att det finns olika sorters kulturarv där inte allt är bra och där det kan finnas kulturarv vi inte vill tillskriva något värde och använda i framtiden. Exempel på detta kan vara hederskulturer eller nazismens ideologi. Vi behöver ha en ständig pågående debatt och dialog om detta så att inte olika grupper i samhället utnyttjar historiebruk och kulturarv i politiska syften för att främja "sin sak" och hävda rätt och makt över något som ska tillhöra alla.

Forum Kulturarv 2017

Tid: 11 oktober 2017, 12:00-16:30
Plats: Lisebergsteatern, Göteborg

Se hela programmet: Forum Kulturarv 2017

Läs mer om Kulturarvsakademin (på engelska): Kulturarvsakademin

Bild ovan: Statyn av general Robert E. Lee i Charlottesville, USA, som utlöste våldsamma demonstrationer i augusti 2017. Statyn har blivit en symbol för debatten om olika kulturarvs betydelse.

Bild vänster: Porträtt på Anita Synnestvedt