Bild
Kristina "Snuttan" Sundell
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Kristina ”Snuttan” Sundell tilldelas Naturvetenskapliga fakultetens Synergipris 2022

Publicerad

Kristina ”Snuttan” Sundells engagemang i folkbildning och hållbar utveckling genomsyrar hennes personlighet och akademiska karriär. Nu tilldelas hon Naturvetenskapliga fakultetens Synergipris 2022 för sina insatser inom samverkan.

Hur känns det att tilldelas Synergipriset 2022?

– Fantastiskt roligt och hedrande. Jag har ju brunnit för samverkan ända sedan mitt första öppna hus på Zoologen, 1984, när jag just hade börjat som doktorand. Engagemanget och entusiasmen har ju inte minskat heller med tiden, utan tvärtom breddats och ökat. Både sättet att samverka och målgrupper som jag riktar mig till.

 Jag är också väldigt hedrad över att genom priset dela denna upplevelse med Kerstin Johannesson (pristagare 2020) och Deliang Chen (pristagare 2021). Två fantastiskt duktiga kollegor som båda genom sina samverkansgärningar gör stor och viktig skillnad i samhället. Jag hoppas att mina engagemang också kan hjälpa till att påverka samhället i rätt riktning, såväl när det gäller stora globala frågor och beslut, som i viktiga val hos den enskilda människan.   

Hur ser du på din samverkansgärning?

– Med glädje, men också med respekt. Jag tycker verkligen att vi som universitet har en mycket viktig roll i att dela med oss av vår forskning och vår kunskap på ett förståeligt sätt till hela samhället. Oavsett om det är förskollärare, femteklassare, kockar, fiskodlare, regeringskaliet eller EU-kommissionen som jag samverkar med, så vill jag bjuda in och engagera direkt från början, skapa dialog och dela med mig av min kunskap.

Bild
Kristina Snuttan sundell bjuder på mat från havet
"Att bjuda publiken både på faktaspäckade svar på deras frågor och en smaskig musselsoppa som knyter ihop kunskapen med en smakupplevelse – det är ju inget annat än ren och skär glädje”, säger Kristina "Snuttan" Sundell.

Vilka utmaningar ser du med samverkan?

– En av de stora utmaningarna är fortfarande att få universitetsvärlden att inse värdet av samverkan – och verkligen stötta och främja ett mer breddat utbud av samverkansaktiviteter. Det svenska ordet ”samverkan”, innebär så mycket mer än de klassiska utåtriktade aktiviteterna med allmänheten, som man kanske först och främst tänker på när du hör ordet ”samverkan”. Våra forskningsresultat och vår kunskap kan komma till nytta på så många plan och då göra verklig skillnad i samhället.   

 

Motivering till priset

Kristina ”Snuttan” Sundells gedigna och bestående engagemang inom samverkansområdet genomsyrar hennes personlighet och akademiska karriär. Kristina medverkar regelbundet i vetenskapliga evenemang för allmänheten där hon organiserar utställningar om sjömat, håller seminarier, dialogmöten med myndigheter och näringsliv samt arrangerar rundabordssamtal med beslutsfattare och intresseorganisationer. Hon möter barn- och skolungdomar på till exempel Vetenskapsfestivalen, är med i SVT:s långkörare Studio natur och har även varit med i SVT:s Vetenskapens värld. Kristina är även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, vilket är en stor ära och ett erkännande för den vattenbruksforskning hon leder som föreståndare för SWEMARC. Kristina ”Snuttan” Sundell har på ett tydligt sätt och med stor entusiasm visat på de synergier som uppstår när forskning och undervisning gemensamt möter samhällets behov av folkbildning och hållbar utveckling. Hon bemöter människor hon träffar med enastående engagemang, glädje och förmåga att förklara sin forskning. Kristina delar även generöst med sig av sin kunskap, entusiasm och tid, är en ständig källa för idéer och inspiration, en förebild för kollegor och en stor tillgång för vår organisation.

Om Synergipriset

Synergipriset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom den Naturvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället. Priset består av ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor, för en uppskattad och framgångsrik samverkansgärning. Fakultetens priser 2022 kommer att delas ut den 17 november.