Bild
Kerstin Renard tar emot medalj och diplom från Per Cramér
Kerstin Renard mottog medaljen med tillhörande diplom under Göteborgs universitets promotionshögtid den 6 maj 2022.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kerstin Renard får medalj av Handelshögskolan

Publicerad

Kerstin Renard, tidigare personaldirektör och medlem i koncernledningen för Volvo Group, tilldelas medaljen Pro Studio et Scientia - för engagemang och vetenskap. Med denna utmärkelse vill Handelshögskolan vid Göteborgs universitet uppmärksamma och hedra personer som gjort omfattande och mångåriga insatser för att stödja och främja Handelshögskolans verksamhet.

–  Vi delar ut detta tecken på vår uppskattning till en mycket förtjänstfull person som passar varje delmängd i medaljens syfte oerhört väl. Kerstin Renard har med stor framsynthet målmedvetet arbetat för att stärka samarbetet mellan näringsliv och akademi. Hon har också med stort engagemang och breda erfarenheter på ett avgörande sätt bidragit till Handelshögskolans utveckling, säger Per Cramér, Handelshögskolans rektor.

Kerstin Renard har varit ledamot i Handelshögskolans Råd – där representanter från näringsliv och samhälle stöttar skolans ledning – och var en drivande kraft i bildandet av Centrum för Global Human Resource Management (CGHRM) som ordförande för centrets Advisory Board. Kerstin bidrog också till att Sveriges första professur inom HRM kunde tillsättas.

Kerstin Renard får utmärkelsen Pro Studio et Scientia med följande motivering:


För att under lång tid, med stort personligt engagemang, hög kompetens, idérikedom och tydliga ideal, ha bidragit till Handelshögskolans utveckling som en allt starkare akademi i nära samverkan med det omgivande samhället.

–  Jag är hedrad att få den här utmärkelsen och ser den som en bekräftelse på det viktiga samarbete som funnits mellan Handelshögskolan och Volvokoncernen under många år. Nära samverkan mellan företag och akademin är en förutsättning för att göra Sverige och Göteborgsregionen mer konkurrenskraftigt inför framtiden, säger Kerstin Renard.

Kerstin Renard har haft flera seniora HR-chefsbefattningar inom näringslivet varav den senaste som personaldirektör och medlem i koncernledningen för Volvo Group fram till 2018. Hon har ett stort intresse för samhälls- och kompetensfrågor och har bland annat varit styrelsemedlem i Teknikföretagen och Chalmers Professional Education AB. Kerstin har nu lämnat yrkeslivet och fokuserar mer på familj, kultur och ideellt arbete, tillexempel genom integrationsarbete inom Skyddsvärnet och som styrelsemedlem för gatutidningen FAKTUM.

Medaljen med tillhörande diplom delades ut i samband med Göteborgs universitets promotionshögtid den 6 maj. Under pandemin har inga högtider hållits, och det var 2021 års medalj som nu delades ut.

 

AV: Maria Norrström