Bild
Kerstin Johannesson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kerstin Johannesson prisas för insats som kunskapsspridare

Publicerad

Kerstin Johannesson, professor på Institutionen för marina vetenskaper, har utnämnts till den första mottagaren av Synergipriset vid Naturvetenskapliga fakulteten. Hon får utmärkelsen för sina uppskattade insatser som spridare av kunskap till såväl skolbarn som nationella expertråd.

Synergipriset delas ut för att uppmärksamma goda insatser inom den naturvetenskapliga fakultetens samverkan med det omgivande samhället. Priset består av ett verksamhetsbidrag på 250 000 kronor, för en uppskattad och framgångsrik samverkansgärning. Priset kan delas ut till enskild person eller en grupp, som är lärare eller forskare vid naturvetenskapliga fakulteten.

Grattis till utmärkelsen. Hur känns det att tilldelas Synergipriset 2020?

- Det känns väldigt fint, speciellt eftersom det är första gången priset delas ut. Jag tycker att det är ett viktigt pris, och jag hoppas inspirera andra att också engagera sig mer i samverkan, säger Kerstin Johannesson.

Hur ser du på din samverkansgärning?

- Jag har aldrig upplevt att den konkurrerat med min forskning eller undervisning. Tvärtom så lär man sig mycket och man får mycket tillbaka, som är bra för de andra aktiviteterna. Sen är det också väldigt kul, säger Kerstin Johannesson och fortsätter:

- Just nu är jag på fältarbete och samlar in ålgräs från Skåne till Strömstad. När vi hoppar i vattnet med dykutrustning, mitt i Malmö, så kommer förstås folk och frågar vad vi gör. Det blir alltid trevliga och intressanta diskussioner om hur havet mår och vad vi gör.

Har du några tankar på vad du ska göra med prispengarna?

- Jag har under en tid lekt med tanken att skriva en populärvetenskaplig bok om evolution. Den skulle heta något i stil med ”Evolution för alla”. Biologisk evolution kopplas fortfarande starkt till Darwin, vilket känns något gammeldags. I dag finns så himla mycket ny, spännande forskning inom området som berör alla. Jag skulle vilja hjälpa till att föra ut en förståelse för det. Som en berömd evolutionsforskare en gång sa: ”Nothing in biology make sense except in the light of evolution”. Eftersom väldigt mycket är biologi – inklusive pandemier, resistenta bakterier och människor – så kommer ju evolutionen in överallt, säger Kerstin Johannesson.

Motivering

Kerstin Johannesson har lett och utvecklat ett flertal pedagogiska projekt om havet och om evolutionsbiologi för skolor. Havsforskarna, är tio barnprogram i tv där hon tillsammans med förskolebarn gjorde olika marinbiologiska undersökningar.

För att illustrera sin forskning om pågående evolution och artbildning har Kerstin utvecklat ett ”evolutionsexperiment” med strandsnäckor. Halvdagsexperimentet genomförs regelbundet med gymnasieklasser i besöksverksamheten på Tjärnölaboratoriet, och har också använts vid Vetenskapsfestivalen. Kerstin har också arbetat aktivt med fortbildning av lärare, bland annat genom den mycket populära kursen Havet i klassrummet.

Som stationschef för Tjärnö marina laboratorium arbetar Kerstin även med kunskapsspridning till allmänheten och till yrkesgrupper som arbetar med havet, som till exempel sjöpoliser, kustbevakning, blivande sjöbefäl och entreprenörer i turistbranschen. Hon hade ett starkt engagemang vid bildandet av Kosterhavets nationalpark, där hon designade och ledde fyradagarsutbildningar i marinbiologi för totalt 70 svenska och norska yrkesfiskare.

Den forskning om Östersjöns genetiska mångfald som Kerstin lett har resulterat i nya resultat av stor betydelse för marin förvaltning. Kerstin var medlem i den av regeringen tillsatta Havsmiljökommissionen 2002, som utredde hoten mot de svenska marina miljöerna och föreslog ett antal kraftfulla åtgärder, varav flera också genomfördes. Kerstin har även deltagit som expert i två miljöministrars miljövårdsberedningar, samt bidragit med sin kunskap i flera andra politiska forum.