Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Intensivt idéutbuyte kring typografiskt landskapande

Publicerad

Den 17-18 juni stod CERGU tillsammans med Institutionen för språk och litteraturer (SPL) som värdar för symposiet Typografiskt Landskapande. Symposiet som arrangerades av Johan Järlehed kunde genomföras tack vare ett generöst bidrag från Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete. De 19 deltagarna representerade en mångfald av länder, discipliner och erfarenheter, och symposiet präglades av öppenhet, nyfikenhet och gränsöverskridande.

Ämnet för symposiet var hur typografi används, uppfattas och värderas i det urbana landskapet. Typografi förstods i vid mening som den visuella och materiella utformningen av skrift och presentationerna omfattande såväl enskilda bokstäver och typsnitt, som skilda typstilar och skriftssystem.

Kombinationen av akademiker (från flera olika discipliner) och praktiker (typografer, konstnärer och filmare) skapade en mycket bred och stimulerande erfarenhetsgrund för samtalet, vilket i mycket kom att kretsa kring kreativitet, ideologi och rörelse.