Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Innovationsforskning med maritimt fokus

Publicerad

Politiker behöver bli bättre på att förstå vad som driver entreprenörer inom de maritima näringarna och vilka behov de har. Det menar forskare som studerat samspelet mellan entreprenörskap och innovationspolitik.

Hur ser förutsättningarna ut för västsvenska företag med nya idéer inom den maritima sektorn? Hur spelar politiska beslut in och vad betyder EU:s strategier för den blå sektorn på lokal nivå? Det var frågor som tre innovationsforskare vid Göteborgs universitet ville undersöka närmare.

I en studie har de tittat särskilt på så kallade KIE-företag. Dessa företag utgör en form av entreprenörskap som är mycket beroende av avancerad kunskap och samarbeten. De förknippas ofta med techbolag eller avknoppningar från universitet, men de finns inom fler branscher, också inom verksamheter kopplade till havet.

Det som utmärker KIE-företagen är att de är duktiga på att kombinera olika typer av avancerad kunskap, att de förnyar ekonomin och bidrar till omställning till ett mer hållbart samhälle. De skapar också socialt värde och stimulerar framväxten av nya jobb.

Samarbeten utgör viktiga nätverk av aktörer för KIE-företag och de bildar så kallade kunskapsintensiva innovativa ekosystem. Dessa ekosystem är extra intressanta för forskarna att studera för att förstå hur politiska beslut faller ut och påverkar entreprenörer, företag och samhället i stort.

Flera satsningar i regionen

De tre forskarna, Ethan Gifford, Maureen McKelvey och Rögnvaldur Saemundsson, menar att maritima näringar är ett spännande område vad det gäller entreprenörskap och utvecklingen av kunskapsintensiva innovationsekosystem. I Västra Götalandsregionen finns dessutom en uttalad strategi för regional utveckling som också omfattas av ett antal olika internationella satsningar, bland annat så kallad ”smart specialisering”.

Porträtt på de tre forskarna i artikeln
Rögnvaldur Saemundsson, Maureen McKelvey och Ethan Gifford, forskare vid Göteborgs universitet och den nybildade centrumbildningen U-GOT KIES.

– I Västra Götaland har vi en stark rörelse från både entreprenörer och politiker som handlar om att förnya de maritima områden som länge varit ett av styrkeområdena i regionen. Vi ville titta på en industri där KIE- företag fanns men som då inte är de typiska ”high-tech”-företagen, säger Ethan Gifford.

Omoderna regelverk bromsar utvecklingen

Inom det maritima området har forskarna specifikt tittat på biomarina näringar, där hållbarhet är på stark frammarsch. Inom till exempel sjömatsproduktionen har de traditionella sjömatsindustrierna en stor chans att bidra till en mer hållbar matproduktion, men det finns vissa hinder i vägen. Föråldrade regelverk och byråkrati har bromsat utvecklingen, något som flera entreprenörer berättat om i rapporten ”Ur hav och sjö växer framtidens näringar” som kom 2019. Trots detta finns en stark framtidstro bland entreprenörerna.

Forskarna bakom den nya studien betonar vikten av ett gott samspel mellan kunskapsintensiva och innovativa företag och politiker. Ett kunskapsintensivt innovationsekosystem slutar aldrig att växa eller ändras vilket gör att systemet måste justeras kontinuerligt, menar de.

– Politiker måste förstå vilka incitament som driver entreprenörer och vad de har för behov. Då kan man skapa ett samspel där det finns möjlighet för både privata vinster bland entreprenörer och allmänna fördelar för samhället i form av hållbar utveckling och hållbara lösningar, säger Ethan Gifford.

EU:s strategier omsätts lokalt

I studien konstateras också att Västra Götalandsregionen tagit till sig av EU:s så kallade ”smart specialisering” och ”blue growth-strategier”.

Ett exempel är satsningen på Maritima klustret i Västsverige, som funnits sedan 2015 och är en samverkansmiljö för kunskap, innovation och tillväxt för den maritima sektorn i regionen.

– Det är viktigt att förstå hur större policyfrågor om hållbarhet rinner ned till lokala nivåer, och vad det finns för utmaningar där för nya företag. Detta ser vi när vi följt utvecklingen av maritim politik på EU-nivå, och hur Sverige och Västra Götalandsregionen tagit till sig och improviserat utifrån EU:s riktlinjer, säger Ethan Gifford.

Fler studier på gång

Det är flera projekt på gång, berättar Ethan Gifford. Han och hans kollegor kommer fortsätta att studera strategier bland maritima KIE-företag i Västsverige, i synnerhet hur de hanterar balansgången mellan hållbarhetsinriktade innovationer och lönsamhet.

Dessutom arbetar Ethan Gifford tillsammans med kollegan Linus Brunnström som tidigare undersökt företagsarenor i Väst, en verksamhet inom Fyrbodal med affärscoacher och andra typer av företagsstöd. Tillsammans kommer de att bygga vidare på Linus Brunnströms studier inom ramarna för ett större forskningsprogram som leds av Maureen McKelvey, genom Vetenskapsrådets rådsprofessorprogram.

Text: Maria Holmkvist