Länkstig

Individualiserad cancerterapi vid kolorektalcancer – med utgångspunkt från tumörens specifika egenskaper

Publicerad

I takt med att fler överlever cancer ställs nya krav på att kunna leva ett bra liv både under och efter cancer. När Cancerfonden nu finansierar 31 nya forskartjänster gör dom även en särskild satsning på forskning som handlar om att öka patienters livskvalitet.

Bild
Elinor Bexe Lindskog, är MD, PhD, pecialistläkare i kirurgi vid kolorektalsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ Östra
Elinor Bexe Lindskog, är MD, PhD, forskare och specialistläkare i kirurgi vid kolorektalsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ Östra

Elinor Bexe Lindskog forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper är en av tre forskare vid Sahlgrenska akademin som nu får anslag.

Tack vare framgångsrik forskning överlever i snitt 80–90 procent av de som drabbas av tarmcancer om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium. Då räcker det, i de flesta fall, med kirurgi som avlägsnar tumören. Men för de patienter vars cancer upptäcks i ett senare stadie är prognosen inte fullt lika bra. 

Elinor Bexe Lindskog skall nu studera immunförsvaret i den spridda cancern i bukhinnan för att se om immunterapi kan vara en möjlig behandling. Immunterapi är när patientens eget immunförsvar aktiveras till att attackera och döda cancercellerna.   

Att hitta nya metoder är viktigt för att öka överlevnaden hos dessa patienter

– Att hitta nya metoder är viktigt för att öka överlevnaden hos dessa patienter. Förutom att titta på immunförsvaret kommer vi titta på hur mikromiljön i tumören påverkar svaret på cancerbehandlingen. Vi kommer också titta på varför vissa patienter får återfall, trots att deras cancer upptäcks i något av de tidigaste stadierna, säger Elinor Bexe Lindskog.

– På så sätt skulle vi kunna identifiera vilka patienter som behöver komplettera sin kirurgi med cellgiftsbehandling för att minska risken för återfall.

Övriga forskare från Sahlgrenska akademin är:
Avlant Nilsson och Roshan Vaid som får anslag. Läs mer om dem i Akademilivs artikel Tre juniora forskare får totalt 13,8 miljoner från Cancerfonden

Text: Cancerfonden / Susanne Lj Westergren

Om Cancerfondens anslag och Elinor Bexe Lindskog
  • Kategori: Junior Clinical Investigator Award
  • Beviljat anslag: 5 214 000 SEK med start 2023-07-01 till 2029-06-30
  • Projekttitel: Individualiserad cancerterapi vid kolorektalcancer- med utgångspunkt från tumörens specifika egenskaper
  • Alla beviljade anslag från Cancerfonden 27 mars 2023: Nu kan ytterligare 31 personer forska om cancer

Mer om - Elinor Bexe Lindskog, är MD, PhD, och överläkare i kirurgi vid kolorektalsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ Östra. Disputerade 2014 på avhandlingen Experimental and population-based studies on colorectal cancer – Thymidine phosphorylase as a potential biomarker.
Hennes forskning är främst av translationell och kirurgonkologisk karaktär, där hennes fokusområde är kolorektal cancer, både tidig cancer och med spridning till bukhinnan. Hon är i nuläget site PI för den nationellt drivna kliniska studien EFFIPEC-Efficacy of Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy a Single-arm Phase I study, followed by an open-label, randomized, controlled registry-based phase III trial och en klinisk studie på sköra patienter som ska opereras för en tjock- eller ändtarmscancer.