Bild
Bild på händer som sorterar plast från ett band.
Återvinningsanläggningar för plast finns över hela världen. Men plasten som utvinns innehåller hundratals kemikalier, varav många är farliga för människor och miljön.
Foto: Greenpeace
Länkstig

Hundratals giftiga kemikalier i återvunnen plast

Publicerad

När forskare undersökte pellets från återvunnen plast som samlats in i 13 länder fann de hundratals giftiga kemikalier, inklusive bekämpningsmedel och läkemedel.
Resultaten publiceras i en studie ledd av forskare vid Göteborgs universitet.
På grund av detta bedömer forskarna att återvunnen plast är olämplig för de flesta ändamål och utgör ett hinder i strävan att skapa en cirkulär ekonomi.

Delegater, vetenskapsmän och hälso- och miljöförespråkare från hela världen reser till Nairobi, Kenya för den tredje sessionen i Plastic Treaty Intergovernmental Negotiating Committee (INC-3).

Där kommer forskare att uppmana delegater att lyssna på den senaste vetenskapen som visar att ingen plast kan anses vara säker eller cirkulär. Detta eftersom giftiga kemikalier används för att tillverka all plast, och plast kommer att absorbera andra kemikalier under användningen.

– Plaståtervinning har utpekats som en lösning på plastföroreningskrisen, men giftiga kemikalier i plast försvårar återanvändning, avfallshantering och återvinning, säger Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi vid Göteborgs universitet.

Över 600 kemiska föreningar

I en nyligen publicerad studie i Data in Brief via ScienceDirect, ledd av Carney Almroth, visade sig plastpellets från plaståtervinningsanläggningar i 13 olika länder i Afrika, Sydamerika, Asien och Östeuropa innehålla hundratals kemikalier, inklusive många mycket giftiga bekämpningsmedel.

Bild på en påse med blåa plastpellets
Plastpelletsen används som råvara för att tillverka nya plastprodukter. Men ingen har kontroll på vad pelletsen består av.
Foto: Bethanie Carney Almroth

Totalt upptäcktes och kvantifierades 491 organiska föreningar i pelletsen, plus preliminära noteringar om ytterligare 170 föreningar. Dessa föreningar inbegriper bland annat bekämpningsmedel, läkemedel, industrikemikalier och plasttillsatser.

Medför risk för alla

Det finns få bestämmelser om kemikalier i plast, och den internationella handeln med plastavfall komplicerar också frågan om återvunnen plast.

I ett brev som publicerades denna månad i tidskriften Science skriver forskare från Göteborgs universitet, IPEN, Aarhus Universitet och University of Exeter att: "De farliga kemikalierna utgör risker för återvinningsarbetare och konsumenter, såväl som för samhället i stort och miljö. Innan återvinning kan bidra till att tackla plastföroreningskrisen måste plastindustrin begränsa farliga kemikalier.” Mer än 13 000 kemikalier används i plast, varav 25 procent klassificeras som farliga. Forskarna säger att "ingen plastkemikalie [kan] klassificeras som säker."

"Behöver fasa ut skadliga kemikalier"

Professor Bethanie Carney Almroth kommer med ett tydligt budskap till nästa veckas möte i Nairobi:

– Många studier visar att farliga kemikalier kan ackumuleras även i relativt slutna plaståtervinningssystem. Vi måste snabbt fasa ut plastkemikalier som kan skada människors hälsa och miljön.

Vetenskaplig artikel i ScienceDirect: A dataset of organic pollutants identified and quantified in recycled polyethylene pellets

Brev i Science: Chemical simplification and tracking in plastics