Länkstig

Humaniorakurs som ger digital kompetens

På kursen Introduktion till digital humaniora får du lära dig mer om moderna publiceringsformer och hur kulturarvet digitaliseras.

Jenny Bergenmar, docent i litteraturvetenskap och kursansvarig, menar att digital humaniora är skärningspunkten mellan humaniora och digital teknik.

jenny bergenmar Det handlar om att utveckla digitala metoder för att analysera material från kulturarvet, men även om att problematisera publiceringspraktiker – hur kommunicerar vi forskning och kulturarv i dag? Humanistiska och historiska perspektiv behövs för att kunna förhålla sig kritiskt till dagens digitala publiceringskultur, inte bara vad den innebär för forskarna utan för samhället i stort, säger Jenny Bergenmar.

Workshops med gästföreläsare

Kursen Introduktion till digital humaniora går på halvfart under höstterminen och är delvis nätbaserad: vissa moment består av självständigt arbete via universitetets lärplattform på webben (GUL), andra delar innebär obligatoriska workshops med gästföreläsare från olika håll.

– Dessa workshops blir ganska intensiva. Forskare från olika institutioner på och utanför Humanistiska fakulteten är gästföreläsare, liksom Litteraturbankens redaktörer och forskningssamordnare från Svensk nationell datatjänst.

En attraktiv kompetens

Redovisningsformerna är också blandade, och kan till exempel bestå av ett blogginlägg eller en projektidé. Kursen passar dig som är historiskt intresserad och vill veta vad som händer med historia i en digitaliserad värld, och även vill lära dig mer om moderna publiceringsformer.

– Kursen är också en metodisk fördjupning för den som har läst språk, historia eller litteratur, vi går igenom metoder för digital textanalys. Digital humaniora är en attraktiv kompetens att spetsa sin humanistiska utbildning med, man får en digitalkompetens och ett tydligare praktiskt fokus.

Var i arbetslivet passar en person som är kompetent inom digital humaniora?

– På bibliotek – för att arbeta med samlingar och tillgodogöra digitaliserade texter – och i många andra delar av kulturarvssektorn, på museer och förstås inom forskningen. Det är också en värdefull kompetens om man vill jobba med kultur inom till exempel kommunikation och information, eller driva egna projekt inom kultursfären.

Kursen Introduktion till digital humaniora (15 hp) går på halvfart under höstterminen. Den är på avancerad nivå och ges som fristående kurs inom huvudområdet litteraturvetenskap. Kursen är öppen för anmälan fram till kursstart.