Bild
En tom föreläsningssal
I februari genomförs en enkätundersökning om utsatthet för hot och hat bland forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor.
Foto: Jessica Oscarsson
Länkstig

Hot och hat mot forskare och lärare kartläggs

Publicerad

I februari genomförs en enkätundersökning om utsatthet för hot och hat bland forskare och lärare vid svenska universitet och högskolor. Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige, och är ett samarbete mellan Sveriges universitetslärare och forskare, SULF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Möjligheten att delta i samhällsdebatten har ökat på senare år, med kortare kontaktvägar, ett öppnare offentligt samtal och lägre tröskel för deltagande. Samtidigt har det lett till en ökad risk för att utsättas för hat och hot. 

De senaste åren har flera fall av hat och hot mot forskare och lärare inom svenska universitet och högskolor uppmärksammats i medier. Rapporteringen beskriver bland annat händelser riktade mot forskare som arbetar med migration, djurförsök, genus, jämställdhet och folkhälsa.

SULF, Sveriges universitetslärare och forskare, SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund och Nationella sekretariatet för genusforskning har därför tagit initiativ till en enkät, som skickas ut i februari till alla yrkesverksamma SULF-medlemmar. Enkätstudien ska bland annat undersöka hur stor andel av de tillfrågade som utsatts, vad de har utsatts för, vilka ämnen de representerar, vilka konsekvenser hat/hot har för de utsatta, samt vilket stöd de har fått.

Enkätresultatet kommer att analyseras och presenteras i en rapport. Syftet med studien är att förbättra det preventiva arbetet och stödet till dem som utsätts. 

Undersökningen är den första i sitt slag i Sverige som rör forskare och universitetslärare. Den har utvecklats i dialog med forskarsamhället, samt med aktörer som genomfört liknande undersökningar i angränsande yrkesgrupper. 

Här kan du läsa mer om:

SULF 

SUHF 

Hat och hot mot företrädare för akademin, Nationella sekretariatet för genusforskning

Kontaktperson för projektet är David Brax, forskare och senior utredare, Nationella sekretariatet för genusforskning: 
E-post: info@genus.gu.se