Bild
Bild av Shering Rosenhane i ett skåp, Uppsala bibliotek
Det lilla porträttet på Schering Rosenhane är en ständig följeslagare till Anna Blennow. Här på besök i ett förvaringsskåp på Uppsala Universitetsbibliotek. Till höger: Anna Blennow (foto privat)
Länkstig

Hon får stipendium för att skriva bok om litteraturgåta

Publicerad

I sin forskning har Anna Blennow, docent i latin vid Institutionen för språk och litteraturer, presenterat belägg för att 1600-talsdiplomaten Schering Rosenhane låg bakom den gäckande diktarpseudonymen Skogekär Bergbo. Nu har hon tilldelats ett arbetsstipendium på 100 000 kronor för att skriva en bok om litteraturgåtan och Schering Rosenhanes kulturgärning.

Det är förlaget och stiftelsen Natur & Kultur som delar ut populärvetenskapliga arbetsstipendium till åtta forskare. Stipendiet är på 100 000 kronor och tilldelas personer som vill förmedla vetenskapliga rön till en bred publik. Projekten ska bidra till fördjupad kunskap inom områdena människa, samhälle, bildning och hälsa. Anna Blennow får priset för att skriva en bok om Schering Rosenhane som var ämbetsman och diplomat under drottning Kristinas tid.

Berätta, vad kommer boken handla om?

– Boken kommer att fokusera på teorin att Schering Rosenhane är diktaren Skogekär Bergbo. Men framför allt blir det en kulturell biografi över Schering Rosenhane som verkligen har saknats. Han är en av de mest intressanta kulturpersonligheterna under svenskt 1600-tal. Han är ju mest känd för att ha varit diplomat och statsman, men i och med min forskning där jag lyckats koppla ihop Schering med den anonyma 1600-talspoeten Skogekär så är det en helt ny sida som träder fram. I Scherings biografi finns, till och med om man skulle bortse från Skogekärs verk, så otroligt mycket spännande material kring litterärt skapande, poesi och kulturliv, där han i högsta grad var en centralfigur.

Vad betyder det att få ett sådant här arbetsstipendium?

– För oss forskare är det otroligt viktigt att det finns den här typen av stipendier som är till för att kommunicera forskning till en bredare allmänhet och samhället. Det ingår ju i universitetets uppgifter, att samverka. Men vi brottas ständigt med att det knappt finns någon faktisk tid avsatt till det. Vi vill ju inget hellre än att kommunicera vår forskning men oftast har vi varken möjlighet eller medel. Så det är fantastiskt att Natur & Kultur erbjuder de här arbetsstipendierna.

Bild
Inramad bild på Shering Rosenhane utanför hans gods Hagen
Porträttet på Schering Rosenhane var förstås med när Anna Blennow i somras besökte hans gods Hagen utanför Bremen.

Du kommer få tillbringa mycket tid med Schering Rosenhane. Hur känns det?

–  Underbart. Att få umgås med Schering genom hans skrifter och texter öppnar dörren till så många fascinerande tankevärldar och historiska miljöer. Jag har ett litet reseporträtt av Schering, ett kopparstick från 1640-talet, som får följa med på alla utflykter jag gör i Scherings fotspår. Och det känns verkligen som om han är där, precis bredvid mig.

Text: Janna Roosch

Läs mer om Anna Blennows forskning här.