Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Högvolymskirurger är inte bättre på att undvika urinläckage

Publicerad

Urinläckage är en vanlig biverkan för män som opererats för prostatacancer, och det är olika från kirurg till kirurg hur vanlig den är. I en stor studie från Göteborgs universitet spelade antalet operationer urologkirurgen genomfört ingen roll för risken för urinläckage, vilket förvånar forskarna.

Prostatacancer är mannens vanligaste cancerform, med cirka 10 000 nyupptäckta fall i Sverige varje år. Om tumören inte spridit sig opereras prostatakörteln ofta bort, vanligen med robotassisterad titthålsteknik.

Direkt efter ingreppet har nästan alla män urinläckage, vilket beror på att aktiviteten i slutmuskeln kring urinrörets övre del störts av ingreppet. Denna slutmuskel ligger precis nedanför prostatan. Oftast försvinner urinläckaget efter några månader, men det finns en risk att urinläckaget blir bestående.

Bild
Rebecka Arnsrud Godtman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Emelie Ljunggren

Hög operationsvolym påverkar inte

I studien ville forskarna ta reda på om män som opererades av kirurger som ofta utförde ingreppet radikal prostatektomi hade mindre risk att få urinläckage. Rebecka Arnsrud Godtman, docent i urologi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och specialistläkare på Prostatacancercentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är studiens förstaförfattare:

– För annan kirurgi är det känt att de som genomför många operationer har färre komplikationer. Det är ett rimligt samband eftersom övning ger färdighet. Men till vår förvåning kunde vi inte se den kopplingen. De män som opererades av högvolymskirurger hade inte mindre risk att drabbas av urinläckage än de som opererades av kirurger som utförde färre operationer, säger Rebecka Arnsrud Godtman.

Registerbaserad studie

Studien är baserad på uppgifter om män som genomgått robotassisterad radikal prostatektomi 2017–2019 från det Nationella prostatacancerregistret. Ett år efter operationen skickades en enkät till männen vilken besvarades av 4668 män, drygt hälften av de opererade. Enkäten innehöll bland annat frågor om urinläckage. Studien undersökte om det fanns ett samband mellan det genomsnittliga antal operationer en kirurg gjort under tre år och risken för urinläckage. Eftersom erfarna kirurger kan tänkas ta sig an fler svåra fall justerade forskarna för tumörens allvarlighetsgrad, storlek och mannens allmänna hälsa och ålder.

14 procent av männen hade urinläckage ett år efter operationen. Operationerna i studien genomfördes av 83 kirurger. 15 av dessa kirurger hade en lägre förekomst av urinläckage än förväntat medan sex av kirurgerna hade en högre förekomst och det oavsett hur många operationer som kirurgen utförde under studieperioden.

Våga fråga din kirurg

Statistiken från Nationella prostatacancerregistret om risken för urinläckage är tillgänglig för kirurgen själv och för kliniken, och är ett viktigt verktyg i arbetet att förbättra vårdkvaliteten.

– Operatörerna kan gå in i registret och se sina egna resultat och jämföra med andra operatörer. Som patient kan du alltid fråga din kirurg hur dennes operationsresultat ligger till jämfört med kollegor, och det tycker jag att kirurgen borde kunna svara på, säger Rebecka Arnsrud Godtman.

Medelåldern bland de opererade männen var 66 år. Studien bekräftade resultat från tidigare forskning som visat att både hög ålder och samsjuklighet innebär ökad risk för urinläckage efter operationen.

Studien är gjord i samarbete med forskare vid sex olika sjukhus i Sverige. Resultaten publiceras i tidskriften Scandinavian Journal of Urology.

Titel: Surgeon volume and patient-reported urinary incontinence after radical prostatectomy. Population-based register study in Sweden