Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Historiska lönedatabasen (HILD) finns nu tillgänglig på engelska

Publicerad

Den historiska lönedatabasen, HILD, innehåller den viktigaste officiella lönestatistiken för åren 1865–1990. Målet har varit att samla de svenska lönesiffrorna i en och samma databas och göra underlaget tillgängligt för forskare, studenter och allmänheten. Den 6 maj 2015 publicerades lönedatabasen och under hösten har arbetet med engelsk version av hemsidan pågått, så att utländska forskare lättare ska kunna använda den svenska lönestatistiken.

Arbetet med den nya historiska lönedatabasen bedrivs vid Institutionen för ekonomi och samhälle, avdelningen för ekonomisk historia, under ledning av forskarna professor Christer Lundh och doktor Svante Prado. HILD-projektet har genomförts med finansiellt stöd från Riksbankens Jubileumsfond och Göteborgs universitet.