Länkstig

”Himla kul att få sätta sina teoretiska kunskaper på prov”

Publicerad

Studenterna på ekonomie kandidatprogrammets första år har spelat företagsspel där de fått omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken. I spelet fick de testa en ledarroll och att tillsammans med andra fatta både operativa och strategiska beslut för ett företags bästa.

I företagsspelet får studenterna använda sina kunskaper i företagsekonomi i en realistisk situation. Fokus ligger på att förstå möjligheter och utmaningar kopplade till omställningen från en linjär till en cirkulär affärsmodell i ett företag samtidigt som företaget ska vara lönsamt. Studenterna har spelat i grupper om fyra där de haft olika ledarroller: inköpschef, försäljningschef, ekonomichef och operativ chef.

Då rollerna har olika beslutsunderlag och möjligheter att fatta beslut så illustrerar spelet betydelsen av koordination inom en organisation och hur beslut tagna på en avdelning får betydelse för de andra. Just därför passar spelet så bra in på denna kurs där vi försöker summera upp studenternas kunskaper och förståelse från de första två terminerna på ekonomie kandidatprogrammet, menar Viktor Elliot som är en av lärarna på kursen.

Så tyckte studenterna

Av företagsspelet lärde jag mig mycket om komplexiteten i ett företag, att allt verkligen hänger ihop. Himla kul att få sätta sina teoretiska kunskaper på prov, tycker Emilia Olofsson.

Jag lärde mig vikten av att en grupp arbetar mot samma mål och sätter upp strategier som är riktade åt samma håll, berättar Arvid Mattsson.

Bild
vinnarna företagsspelet
Årets vinnare i företagsspelet
Foto: Malin Tengblad

Årets vinnare av företagsspelet

Efter sex spelomgångar så kunde årets vinnare i företagsspelet koras: Emilia Olofsson, Arvid Mattsson, Astrid Nordmark och Albin Lund. Så här tänker vinnarna om varför just de lyckades bäst:

Jag tror att vi lyckades så bra är för att vi var ett nyfiket och innovativt team som också tyckte att spelet var väldigt roligt. Vi diskuterade mycket med varandra och tog majoriteten av besluten tillsammans vilket jag tror bidrog till vår vinst, berättar Astrid Nordmark

Det låg nog en hel del tur bakom det om man skall vara krass. Om man skall peka på något konkret var väl det experimentlustan, som ledde till att vi hittade en framgångsrik strategi, och gruppdynamiken, där alla verkligen strävade åt samma håll, som var två bidragande anledningar till att vi stod högst upp på pallen när affärsspelsveckan summerades, menar Albin Lund

Ökat självförtroende i valsituationer

Lärarna som var med och stöttade under företagsspelets gång kunde se en positiv utveckling av studenternas förmåga att hantera komplexa situationer.

Studenterna sätts i ett sammanhang där de behöver använda sina färdigheter och reflektera kontinuerligt samtidigt som de kan följa effekterna av sina beslut både när det gäller ökad cirkularitet och lönsamhet, menar Johan Jakobsson.

Genom att diskutera inom sin ledningsgrupp och med oss lärare byggdes ett självförtroende att våga göra val, säger Johan Åkesson.

 

Företagsspelet görs inom ramen för kursen Företagsekonomi i praktiken, termin 2 på Ekonomie kandidatprogrammet. Lärare på kursen: Johan Åkesson, Anna-Karin Pettersson, Viktor Elliot och Johan Jakobsson.  Markus Hansson är med som IT-stöd. Alla är verksamma vid Företagsekonomiska institutionen.