Bild
1,1 miljoner växtexemplar skall packas och flyttas till nya lokaler, dessutom skall en stor mängd digitaliseras i samband med nedpackningen.
Länkstig

Herbarium GB flyttar 1,1 miljoner växtexemplar

1,1 miljoner växtexemplar ska packas, flyttas, frysas ner, flyttas igen och slutligen packas upp. Dessutom sker en omfattande digitalisering för att fler ska få ta del av materialet.

Navigate to video: Digitalisering och packning
Video (1:07)
Digitalisering och packning
Inför flytten till nya huset Natrium digitaliseras och packas stora delar av Herbarium GBs samlingar. 400.000 herbarieark skall scannas in för att enklare kunna hanteras och distribueras världens över.

Herbarium GB är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. Här förvaras torkade växter, svampar och alger för jämförande och evolutionära studier.
– Herbariet har anor från slutet av 1700-talet men togs 1926 över av Botaniska trädgården. När Göteborgs universitet 1961 upprättade en botanisk institution (sedan 2012 Institutionen för biologi och miljövetenskap) överläts samlingarna till denna, berättar Claes Gustafsson som är föreståndare för Herbarium GB.

Foto: Anna-Lena Lundqvist

Nu är det dags för nästa steg då Herbarium GB flyttar med till ”Natrium”, det nya hus som till hösten kommer delas med de resterande naturvetenskapliga kollegorna på Göteborgs universitet. Ett helt nytt och modernt herbarium har byggts upp för att kunna hysa samlingarna som omfattar ca 1,1 miljon torkade exemplar från världens alla hörn.
– Kärlväxtsamlingen är dominerande och omfattar cirka 750 000 exemplar, medan de övriga 350 000 exemplaren tillhör mossor, alger svampar, lavar och slemsvampar, fortsätter Claes Gustafsson.

Alla dessa 1,1 miljoner exemplar ska nu varsamt packas ner för att först flyttas till Fryshuset för att frysas ner, detta för att få bort eventuella skadeinsekter som hittat in under arbetes gång. De ska sedan flyttas igen från Fryshuset till nya huset Natrium där alla de 1,1 miljoner exemplaren sedan slutligen ska packas upp och kategoriseras in efter konstens alla regler.

De passar dessutom på att digitalisera delar av samlingarna. 400 000 herbarieark ska scannas in, ett arbete som pågår för fullt.
– Vi har tagit hjälp av internationella experter från det nederländska företaget Pictuare. De fotar, med hjälp av ett rullande-band-system och en högteknologiskt fotoscanner, av 3500–4000 herbarieark om dagen. Hittills är cirka 100 000 ark av de totalt 400 000 inscannade och nedpackade, säger Claes Gustafsson.

Totalt handlar det till slut om uppåt 6000 flyttlådor som ska vikas ihop, fyllas och sedan packas på cirka 400 lastpallar. Det innebär drygt 20 fulla lastbilslass som ska flytta de oersättliga samlingarna runt omkring Göteborg innan de slutligen får komma hem igen, till sitt nya hem i Natrium.

Följ oss på Instagram!