Bild
Foto: Alex Tufte
Länkstig

Hedersdoktor med fokus på klassrummet

Publicerad

Kirsti Klette har utnämnts till hedersdoktor vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Hon är professor vid Oslo universitet och forskar främst om undervisning och lärande i klassrummet.

Bild
Porträtt på Kirsti Klette.
Kirsti Klette.
Foto: Alex Tufte

– Att systematiskt studera undervisning och lärande i klassrummet går som en röd tråd i min forskargärning. Jag har studerat vad som händer i klassrummet från olika perspektiv, säger Kirsti Klette, professor i pedagogik vid Oslo universitet.

Kirsti Klette har varit anställd på Universitet i Oslo sedan 2002. Hon har bland annat undersökt hur utbildningsreformer implementeras på klassrumsnivå, hur undervisning förändras över tid och sambandet mellan undervisningspraktik och elevresultat.

– De senaste tio åren har jag jobbat vidare med observationsmetodologi och hur videoinspelningar kan bidra till mer nyanserade studier av vad som händer i klassrummet, säger Kirsti Klette.

Flera av hennes studier har varit storskaliga och flera har också skett i samverkan med forskare i andra länder. Inte minst i de nordiska länderna. Just nu är hon bland annat forskningsledare för QUINT – Quality in Nordic Teaching – som är utsett till ett Nordic Centre of Excellence av Nordforsk och som undersöker undervisningskvalitet i de nordiska länderna.

Utvecklat lärarutbildningen

Parallellt med forskning har Kirsti Klette också varit med och utvecklat lärarutbildningen vid Oslo universitet.

– Vi har gjort lärarutbildningen mer professionsinriktat och bättre på att förbereda studenterna på deras framtida arbete i klassrummen. Även här har videoinspelningar varit centralt. De har använts för att koppla ihop campusundervisning och VFU.

Kirsti Klette har under lång tid samarbetat med Göteborgs universitet. Det har gällt forskningsprojekt, seminarier, böcker och med att utveckla lärarutbildningen. Kirsti Klette undervisar också på forskarutbildningen och på forskarskolor.

– Jag ser fram emot att få förstärka och jobba vidare med vårt samarbete, säger Kirsti Klette.

Kontakt: Kirsti Klette, professor vid Oslo universitet, e-post: kirsti.klette@ils.uio.no, telefon: +47 93446608

Text: Carl-Magnus Höglund