Bild
Johan Lindwall
Länkstig

Handlingsimperativets Dilemman - Om Frihet och Kontroll i Socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika

Publicerad

Johan Lindwall har disputerat med sin avhandling Handlingsimperativets Dilemman - Om Frihet och Kontroll i Socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika

I avhandlingen studeras socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika. I fokus står socialtjänstens handlingsimperativ – att aktivt sörja för att klienter som använder narkotika får de insatser de bedöms vara i behov av för att komma ifrån narkotikaanvändandet – och hur detta balanseras mot autonomiprincipen, d.v.s. kravet att samtidigt respektera och främja klienters självbestämmande och integritet.

Hur går det till när socialsekreterare försöker påverka klienters förändringsberedskap i förhållande till deras narkotikabruk? Vilka problem och dilemman ställs de inför? Hur hanteras de motstridigheter som handlingsimperativet och autonomiprincipen ger vid handen, och hur rättfärdigas olika förhållningssätt och handlingsstrategier när motstridiga krav kolliderar? Med utgångspunkt i observationer och intervjuer med personal på tre socialkontor undersöks och besvaras dessa frågor i avhandlingen.

Därtill förs en diskussion om de vidare villkoren för, och implikationerna av, socialtjänstens arbete med klienter som använder narkotika.

Läs Johans avhandling här