Bild
Tre kvinnor står bredvid varandra
Evelina Spaanheden, Ebba Ankarås och My Selg leder HandelsConsulting under 2023
Foto: Isac Lundmark
Länkstig

HandelsConsulting firar 25 år

Publicerad

I 25 år har studenter på Handelshögskolan i Göteborg drivit Nordens största studentdrivna konsultbolag – HandelsConsulting. Sedan starten har företaget utvecklat sina kunder och samtidigt gett studenter en möjlighet att få en bättre inblick i näringslivet och chans att testa på yrket som managementkonsult.

2023 firar HandelsConsulting ett något sent 25-årsjubileum. Vid starten 1997 hade man bara ett par medarbetare, att jämföra med dagens 120-140 anställda per år. Omsättningen har ökat, liksom antal projekt och antal kunder. Idag omsätter man närmare fem miljoner, har uppdrag över hela Sverige, i alla typer av branscher och återkommande kunder som Volvo, Stena och Essity. Något som däremot är sig likt från det att HandelsConsulting grundades är företagskulturen. Det har alltid funnits en hög ambitionsnivå och ett driv hos medarbetarna att utvecklas personligt och professionellt, samtidigt som man utvecklar bolaget och har en härlig gemenskap.

–  Det är en otrolig förmån att få vara med och leda en verksamhet av den här storleken som student. Sedan starten för 25 år sedan har vi levererat över 2200 projekt, och har en kundnöjdhet på 4,64 av 5, vilket vi är särskilt stolta över eftersom det visar på den kvalitet och professionalism vi eftersträvar att upprätthålla, säger Ebba Ankarås, som arbetar heltid som vice VD under 2023.

En oväntad ”födelsedagspresent” var att HandelsConsulting i början av året utsågs till branschvinnare inom sin bransch (marknad och opinionsundersökningar). Utmärkelsen tilldelas det bolag som presterat bäst sett till omsättning och resultat, och för att vinna ska man ha överträffat den egna branschens utveckling. I HandelsConsultings fall hade man alltså presterat bäst inte bara bland studentkonsultbolag utan bland alla bolag i den aktuella branschen.

–  Vi blev lite överraskade. Det var inte något vi hade ansökt om, men när vi förstod vad det innebar blev vi förstås glada och stolta, säger Ebba.

Affärsidé: Handelshögskolans kompetens till näringslivet

HandelsConsultings affärsidé är att erbjuda Handelshögskolans kompetens till näringslivet och att bistå företag med den senaste kunskapen. Detta gör man genom projektbaserade tjänster inom sex kompetensområden; digitalisering, hållbarhet, organisation, strategi & marknad, kundkännedom och operativ verksamhetsstyrning. Uppdragen matchas i största möjliga mån med vad studenterna läser.

– Vi kan till exempel ta fram en marknadsanalys eller en marknadsstrategi för en kund som vill etablera sig i Europa, eller göra någon form av marknadsundersökning. Nyligen gjorde vi exempelvis en marknadsanalys åt det globala företaget Essity där vi analyserade den europeiska marknaden för luftkvalitet. Employer branding-strategier och medarbetarundersökningar är också vanliga uppdrag, men även projekt kopplade till logistik. Ofta utför vi någon form av processkartläggning av företagets interna flöden eller processer, säger Ebba och fortsätter:

– Det tjänsteerbjudande som ökat mest är hållbarhet. Inom det området hjälper vi främst till med hållbarhetsstrategier. Då kartlägger vi kundens nuvarande hållbarhetsarbete och analyserar vad de bör fokusera på och hur de kan utvecklas inom alla de tre hållbarhetsdimensionerna: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi gör också roadmaps kopplade till Agenda 2030, för att hjälpa kunden att verka för att nå de globala hållbarhetsmålen. Ett annat område som vi jobbar med är hållbarhetsrapportering och hur man kan kommunicera sitt hållbarhetsarbete externt.

Bild
Studenter har möte runt ett bord
Foto: Isac Lundmark

Verkar för studentnyttan

Syftet med HandelsConsulting är inte bara att hjälpa kunder, utan också att bidra till studentnyttan på skolan, och att bidra till studenters personliga och professionella utveckling. Att vara konsult på HandelsConsulting innebär att man jobbar 10 timmar i veckan, och precis som andra konsulter arbetar man huvudsakligen i olika projekt åt kunder, men även med försäljning. Det ger en god inblick i vad management consulting är, och en bra arbetslivserfarenhet. Det är också en möjlighet att få applicera teorin från studierna i verkligheten, och en chans att lära sig saker som inte lärs ut i föreläsningssalarna.

– Hos oss är alla drivna studenter på Handelshögskolan välkomna. Majoriteten av våra anställda studerar ekonomi, men vi har även de som studerar hållbarhet, logistik, samhällsanalys och juridik. Det som genomsyrar hela verksamheten är våra fem värdeord: utveckling, nytänkande, driv, professionalism och gemenskap, säger Ebba.

Att arbeta på HandelsConsulting är ett bra sätt att få pröva lite olika arbetsområden för att kunna ringa in vad man vill jobba med efter examen. Det finns också många roller att testa inom HandelsConsulting för den som visar framfötterna och presterar enligt värdeorden, exempelvis som kvalitetssäkringsansvarig, affärsområdesansvarig, marknadsansvarig eller HR-ansvarig.

– Det är ett perfekt sätt att förena nytta med nöje. Man lär sig otroligt mycket och knyter kontakter i näringslivet, samtidigt som man har väldigt roligt och lär känna många andra studenter. Vi har en sådan otrolig gemenskap. Jag tror inte det bara beror på att vi har många sociala aktiviteter, som exempelvis en årlig alumnfest och vinterkonferens, utan också för att vi är en unik arbetsplats i det avseendet att vi alla befinner oss i någorlunda samma period i livet och studerar på Handelshögskolan, säger Ebba.

En språngbräda ut i karriären

HandelsConsulting är välkänt bland arbetsgivare och man tycker att konsulterna gör ett väldigt bra jobb. Att arbeta som konsult på HandelsConsulting är en fin merit att ha med sig när man ska söka arbete. Många tidigare konsulter vittnar om att denna erfarenhet gav dem en skjuts ut i arbetslivet och att arbetet på HandelsConsulting var något som värdesattes högt hos framstående arbetsgivare. Idag återfinns alumner på höga positioner inom stora välkända bolag, och flera av HandelsConsultings tidigare VD:ar är idag partners på konsultföretag som bland annat Ernst & Young och Boston Consulting Group.

–  Vi eftersträvar att vara en plantskola för ambitiösa studenter. Varför vänta 3-5 år tills efter examen med att påbörja sin karriär när man kan börja redan under sin studietid? avslutar Ebba.