Bild
Illustration grupparbete
Foto: Shutterstock
Länkstig

Hackathon om miljövänliga transporter

Publicerad

Hög energiförbrukning och stora utsläpp av växthusgaser, det är några problem som transportsektorn brottas med. Hur löser man dem? En hackathon med masterstudenter, arrangerad av EUTOPIA-nätverket, kan kanske ge helt nya lösningar.

Bild
Catrin Lammgård
Catrin Lammgård
Bild
Marta Gonzalez-Aregall
Marta Gonzalez-Aregall

Även om alla lärosäten inom EUTOPIA- nätverket på olika sätt är iblandade är det två universitet som står för själva genomförandet: GU och Vrije Universiteit Brussel. Två GU-medarbetare är huvudledare för arrangemanget: Catrin Lammgård, lektor i logistik och Marta Gonzalez-Aregall, biträdande universitetslektor i logistik.

– Cirka 100 masterstudenter kommer att medverka, ungefär lika många från Göteborg som från Bryssel, berättar Catrin Lammgård. De ska arbeta i interaktiva workshoppar i blandade grupper om 4–5 studenter och varje grupp väljer att fokusera på ett problem inom hållbara transporter.

Workshopparna kommer att bestå av tre delar, berättar Marta Gonzalez-Aregall.
– Först får studenterna en genomgång av forskningsläget inom området och får lära sig vilka de främsta utmaningarna är när det gäller hållbara transporter. Sedan får varje studentgrupp välja en utmaning som de undersöker extra noga och komma med idéer på lösningar som också formuleras som en affärsidé. Med stöd av lärarna, men också av experter inom offentlig sektor och näringsliv, tar studenterna sedan fram ett koncept, som de vässar så mycket de bara kan. Sedan är det dags för själva hackathon-finalen.

Tävlingen bedöms av en jury, bestående av både lärare och externa intressenter, förklarar Marta Gonzalez-Aregall.
– Bedömningen sker enligt tre kriterier: idéernas originalitet, deras hållbarhet samt om de är ekonomiskt och tekniskt genomförbara.

Förhoppningen är att denna första EUTOPIA-hackathon ska följas av fler, förklarar Catrin Lammgård.
– Det här sättet att arbeta tror jag kan vara inspirerande även när det gäller andra komplicerade samhällsutmaningar. Man tar reda på fakta, delar in frågan i mindre bitar, jobbar förutsättningslöst i grupper och presenterar sedan förslag som ska vara innovativa och hållbara. Inte minst viktigt är att de också går att förverkliga så att de leder till konkret förändring.

TEXT AV EVA LUNDGREN, tidigare publicerad i GUJournalen 4/2021

EUTOPIA

EUTOPIA är ett nätverk som startade 2019 av sex lärosäten. Den 16 september tillkom ytterligare tre universitet. Idag består EUTOPIA av: Göteborgs universitet, Pompeu Fabra University Barcelona, Vrije Universiteit Brussel, CY Cergy Paris University, Technische Universität Dresden, NOVA University Lisbon, Univerza v Ljubljani, Università Ca' Foscari Venezia samt University of Warwick.
Eutopia Hackathon in sustainable transportation sker inom ramen för en Learning Unit inom EUTOPIA:s arbetspaket 2 (utbildning).