Länkstig

Gudstron minskar enligt Svenska religionstrender

Publicerad

Andelen som säger sig tro på Gud har minskat från 47 till 36 procent under de senaste tio åren. Förtroendet för Svenska kyrkan är dock stabilt över tid. Framförallt äldre/landsbygdsbor deltar aktivt. Idag släpps Svenska religionstrender - en ny samlingsrapport om tro och religiositet över tid i Sverige.

Rapporten Svenska religionstrender är en ny tidsserierapport med fokus på tro och religion i landet. Den är tänkt som en resurs för den som enkelt vill kunna följa utvecklingen inom dessa frågor och därtill närstudera resultaten utifrån olika samhällsgrupper. Rapporten kommer att uppdateras varje år och den första versionen, med data till och med 2019 finns nu publicerad.

Mätningarna är genomförda i de nationella SOM-undersökningarna. De flesta av frågorna är delar i vår egna forskning om det svenska samhället men vissa frågor är utformade i samverkan med Myndigheten för stöd till trossamfund, som idag också publicerar analyser baserade på mätningarna. Läs deras rapport Ett mångreligiöst Sverige i förändring (SST:s webbplats).