Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

GU har anmält personuppgiftsincident till Datainspektionen

Publicerad

Göteborgs universitet har på grund av driftstörningen i e-posten gjort en anmälan om personuppgiftincident till Datainspektion.

Sedan fredagen den 18 september har Göteborgs universitet en pågående driftstörning som påverkar ungefär hälften av alla av universitetets e-postadresser.

Med anledning av denna störning anmälde universitetet den 23 september till Datainspektionen att det skett en personuppgiftsincident, vilket universitetet enligt GDPR är skyldiga att göra.

Anmälningen är gjord eftersom den förlust av tillgänglighet som problemen med e-posten innebär påverkar såväl anställda och studenter som allmänheten.

Den bristande tillgängligheten har bland annat lett till att universitetets myndighetsutövande uppdrag försvårats. Även möjligheten att hantera begäran från allmänheten om att ta del av allmänna handlingar har begränsats.

Om du har frågor om anmälan:
Kontakta universitetets dataskyddsombud via e-post: dataskydd@gu.se (som är en fungerande e-postadress).

Läs mer