Länkstig

Grundlärarstudenter breddar sina praktikerfarenheter

I ett nystartat projekt har Göteborgs universitet, institutionen för didaktik och pedagogisk profession och Räddningsmissionen ett samarbete med Lövgärdetskolan. Det innebär att studenter från grundlärarprogrammet, inriktning 4-6 kan välja att göra en av sina veckor av den verksamhetsförlagda utbildningen på Studiestunden vid Lövgärdesskolan i Lövgärdet. Studiestunden är öppen för alla elever i årskurs 8 två eftermiddagar i veckan.

grundlärarstudent hjälper student

Annika Lilja är viceprefekt för samverkan på institutionen för didaktik och pedagogisk profession och ansvarig för projektet.

– Tanken är att bredda studenternas erfarenhet och ge dem en beredskap att möta elever med annat modersmål än svenska och elever som saknar stöd hemifrån. Projektet har precis startat och förhoppningen är att det ska fortsätta. Lärarstudenterna får tillfälle att bredda sina praktiska kunskaper på ett värdefullt sätt och är där för att hjälpa, bekräfta och även fungera som förebilder.

Milad Gorgees arbetar på Räddningsmissionen och är engagerad i studiestunden.

– Studiestunden är mer än läxhjälp, den ska stärka elevernas uthållighet och motivation, förbättra arbetsro och leda till nya möten och förebilder. Alla elever i årskurs 8 är välkomna och arbetsro är det viktigaste.

Vad säger studenterna

Grundlärarstudenten Rami Bladlav är en av de studenter som gjort sin VFU på Studiestunden.

Varför sökte du till Studiestunden?
– Jag tänkte att det kunde vara en kul att se hur det är eftersom jag själv kommer därifrån. Men även för att veta om jag ska ta mig ut dit när jag blir klar som lärare. Tidigare har jag varit på Oxledskolan i Sävedalen och det är helt annorlunda än vad det är ute i Angered och Biskopsgården.

Vad är det bästa med att göra VFU på Studiestunden?
– Att man får se något annat. Man är mer med en elev och får träna upp sin specialpedagogik. Det är väldigt bra för oss också och utvecklande. Man får många idéer, exempelvis för examensarbetet. Vi hade en elev som varit i Sverige ett halvår så jag fick förklara mycket på engelska. Då tänkte jag på eleverna som inte kan det och därifrån fick jag idén om att skriva examensarbete om förberedelseklass.

– ”Vi kan vara med en elev väldigt länge, kanske 1-2 timmar får de privat hjälp. Då har vi sett att det ger resultat ”åh, nu fattar jag” när det gäller exempelvis matte”.

Lina Segergren studerar på grundlärarprogrammet och gjorde sin VFU på Studiestunden vid ett antal tillfällen under hösten.

Har du haft nytta av din lärarutbildning?
– Det skulle jag säga, exempelvis i hur jag tänker pedagogiskt. ”Hur ska jag uttrycka det här så att du får lära dig så mycket som möjligt, så att jag inte ger dig svaren”. Det är även en möjlighet för mig att öva på mina ämneskunskaper så som matematik. När jag möter samma elever som återkommande vill ha hjälp känner jag att vi har fått möjlighet att bygga upp en kontakt vilket känns fint. Det kan bli att jag arbetar med en elev under en längre tid, att vi kan jobba och utvecklas tillsammans.

Skulle du rekommendera andra att göra VFU på studiestunden?
– Ja, det skulle jag. I alla fall om man märker att man har varit mer i högre socioekonomiska områden och inte får en konstrast till det mötet. Det beror ju på vad man behöver och längtar efter. Det bästa är att få breddade kulturella möten i samband med att få öva på sin lärarroll och sina ämneskunskaper. Det här var en möjlighet att få se någonting annat och möta andra förhållanden och elever.

Vad är VFU?

VFU, verksamhetsförlagd utbildning, är ett centralt moment i grundlärarutbildningen och innebär att studenten deltar i arbetet på en skola. VFU återkommer vid flera tillfällen under utbildningen och motsvarar sammanlagt en termins studier för studenter på grundlärarprogrammet inriktning 4-6. Projektet med Studiestunden innebär att studenten byter ut en vecka av sin ordinarie VFU och istället finns till hands för elever på Studiestunden vid cirka tio tillfällen under en termin.

Kontakt

Är du grundlärarstudent eller KPU-student och intresserad av att göra VFU på studiestunden i Lövgärdet, kontakta Annika Lilja.
E-post: annika.lilja@ped.gu.se

Foto: bild elever vid bänk, Erika Persson