Bild
Molekylmönster
Länkstig

Göteborgs universitet del av ny storsatsning på life science

Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin, WCMTM, vid Göteborgs universitet har tilldelats ett fortsatt driftsstöd om 161 miljoner kronor samt ytterligare 68 miljoner kronor för rekryteringstjänster i datadriven life science av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Under 2014–2015 satsade Stiftelsen 850 miljoner kronor på uppbyggnaden av fyra Wallenbergcentrum för molekylär medicin, WCMM, i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. Målet var att förstärka life science-området i Sverige genom att utbilda framtidens forskare och forskningsledare och på så vis garantera hög standard i forskningen. Pengarna löper ut 2024, med det fortsatta driftstödet på totalt 600 miljoner kronor kan verksamheten nu fortsätta till 2028. 

Stödet ingår i en nationell satsning på life science där Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse totalt satsar 3,7 miljarder kronor under tolv år, varav 3,1 miljarder är en riktad satsning på datadriven life science. 

– Vi är väldigt stolta över det Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin (WCMTM) på Göteborgs universitet åstadkommit så här långt. Att KAW så tydligt gör oss till en del av denna fortsatta kraftsamling inom life science, ser jag som ett gott betyg för centrumet som sådant, men också för våra starka forskningsmiljöer inom livsvetenskaper i ett bredare perspektiv, säger rektor Eva Wiberg.

– Det här är en tydlig signal om att vi jobbar i rätt riktning. WCMTM vid Göteborgs universitet tilldelas även fyra rekryteringstjänster inom områdena precisionsmedicin och diagnostik samt smittspridning och infektionsbiologi. Denna satsning förstärker kraftfullt våra möjligheter att skapa ny kunskap inom dessa högaktuella och kliniskt relevanta områden, säger Christina Jern, föreståndare för WCMTM.

– Vi är naturligtvis mycket glada och tacksamma över att denna viktiga satsning fortsätter i Göteborg. Vi ser fram emot möjligheten till en ännu mer långsiktig planering av satsningen nu när vi byggt upp en välfungerande infrastruktur med framstående rekryteringar till fakulteten, säger Agneta Holmäng, dekan vid Sahlgrenska akademin, den medicinska fakulteten.

En nationell kraftsamling

WCMTM inrättades 2015 som en tioårig satsning vid Göteborgs universitet. Det finansieras av KAW, Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen och AstraZeneca, och är en del av en nationell kraftsamling som även innefattar Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, de respektive hälso- och sjukvårdsregionerna och SciLifeLab i Stockholm/Uppsala.

– En av våra styrkor med centrumet i Göteborg är att vi både har Sahlgrenska akademin och den Naturvetenskapliga fakulteten involverade, men också Västra Götalandsregionen och AstraZeneca, säger vice föreståndare Margit Mahlapuu.

– Jag är speciellt glad över att denna mycket stora satsning även omfattar grundforskning inom i stort sett alla områden inom naturvetenskap och medicin. Satsningen förstärker ytterligare de områden inom fakulteten där vi redan har världsledande forskning och unika masterprogram, säger Naturvetenskapliga fakultetens dekan Göran Hilmersson.

För närvarande söker 20 forskargrupper inom WCMTM svar på några av de viktigaste frågorna inom metabolism, neurovetenskap, cancer, inflammation, degenerativa sjukdomar, genomik och life science-kemi. Varje grupp leds av en ung gruppledare som rekryterats till en karriärtjänst och som fått ett generöst startpaket i syfte att bygga upp en framgångsrik forskningsgrupp. Parallellt rekryteras forskande kliniker som får möjlighet att bedriva forskning på halvtid och därmed integreras både grundforskare och kliniska forskare inom centrat.

Mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses, KAW:s, satsning på datadriven life science

I KAW:s satsning ligger ett stort fokus på precisionsmedicin och diagnostik, smittspridning och infektionsbiologi, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi.

Databehandling och AI har en allt större betydelse för forskning och utveckling inom naturvetenskap och medicin. Samhällets försvar vid pandemier, där insamling och analys av stora mängder biologiska och medicinska data är oumbärligt för att följa smittspridning och för att ge politiker och myndigheter vetenskapligt grundade råd, är ett aktuellt exempel.

KAW:s satsning har som mål att säkerställa det framtida behovet av forskare inom datadriven life science både inom akademin och industrin. Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola för 260 doktorander/industridoktorander samt 210 postdoktortjänster nationellt.

Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab i samverkan med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet samt de svenska forskningsuniversiteten.

De fyra Wallenbergcentrumen och SciLifeLab har sedan tidigare ett välutvecklat samarbete. Detta är formaliserat inom exempelvis NMMP – National Molecular Medicine Fellows Program.

Mer information

https://kaw.wallenberg.org/press/37-miljarder-kronor-till-life-science-ny-forskningssatsning-av-knut-och-alice-wallenbergs

https://nmmp.se/

https://www.gu.se/en/molecular-translational-medicine

https://www.scilifelab.se/data-driven