Länkstig

God utdelning av externa anslag till Biomedicin

Publicerad

Flertalet forskare på Biomedicin är med på bland de som dragit in mest externa medel vid GU

Bland de 100 forskare på GU som under åren 2017–2021 drog in mest externa medel, är 59 hemmahörande på Sahlgrenska Akademin. Av dessa 59 är hela 19 (32%) från Institutionen för Biomedicin. Tillsammans har dessa 19 forskare fått in 690 MSEK, vilket motsvarar 29% av den totala summan som forskare, på Sahlgrenska Akademin lyckats få in.

Läs mer i GU Journalen