Bild
Panelen sitter uppradade och diskuterar. Publik syns i förgrunden.
Från vänster: Jan Törnell, Axel Wolf, Håkan Hedman, Maria Taranger, Linda Mårlind, Katarina Halling, Ann-Marie Wennberg och Ulf Petrusson.
Foto: Jeanette Tenggren Durkan
Länkstig

Fullbokat när GPCC höll i Founding Partner Session om personcentrerad vård för Sahlgrenska akademin på GoCo

Denna GoCo Founding Partner Session, som Sahlgrenska akademin var värd för, djupdök in i framtidens effektiva, hållbara och rättvisa sjukvårdssystem. Programmet, som satts samman av Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet GPCC, inkluderade testbäddar för vård i hemmet och personcentrerad hälso- och sjukvårdsstyrning (governance) i en digital tid. Under evenemanget lyftes bland annat vikten av samhällelig omställning för framtidens hälso- och sjukvård fram, och tonvikt lades på testbäddar och policylabb för att möjliggöra innovation, samarbete och kvalitet.

Framtiden för effektiva, hållbara och rättvisa hälso- och sjukvårdssystem, direkt in i ditt hem. Detta var fokus för fullbokade GoCo Founding Partner Session: Ett seminarium om personcentrerad vård i en digital era, som hölls den 27 februari.

Syftet med GoCo Health Innovation City Founding Partner Sessions är att deltagarna ska lära sig mer om de vetenskapliga spjutspetsar som finns i Göteborg. Nu var det grundarpartnern Sahlgrenska akademin som stod värd för sessionen. De hade valt att sätta strålkastarljuset på Centrum för personcentrerad vård GPCC, en nationell centrumbildning och strategiskt forskningsområde sedan 2010.

Fullspäckat program

GPCC:s centrumföreståndare professor Axel Wolf hade satt ihop ett fullspäckat program. Nio personer från GPCC och samarbetspartner från näringsliv, akademi och civilsamhälle talade under eftermiddagen. De tog upp en mängd olika teman som testbäddar för hemsjukvård och personcentrerad styrning i en digital era.

– Det var väldigt kul att det var rekordstor publik, där den absolut största delen var från näringslivet, små till medelstora bolag, men också flera personer från patientorganisationer och andra representanter från civilsamhället, sade Axel Wolf efter seminariet.

Frågor om läkarnas roll i framtiden och kulturförändring

Presentationerna och temana väckte frågor från publiken om allt från AI och läkarens roll i framtidens personcentrerade vård, till hur man systematiskt kan förändra organisatorisk struktur och kultur på ett skalbart sätt, även för hela regioner och länder, för att möjliggöra personcentrerad och integrerad vård i hälso- och sjukvården och i utbildningarna.

Under sessionen sammanfattning och vägen framåt var panelen enig om att det finns ett behov av att utbilda alla i samhället om hur hälso- och sjukvården kan komma att se ut i framtiden. Till exempel är att flytta vården in i hemmen eller ut i samhället en viktig faktor i framtidens hälso- och sjukvård, som kommer att minimera behovet av att vara på sjukhus.

Testbäddar och policylabs för innovation, samverkan och kvalitet

Patienterna kommer att behöva ta en mer aktiv roll, baserat på kapacitet, och vårdpersonalen kommer att behöva arbeta i partnerskap med patienterna och varandra. Detta kräver innovation och samverkan mellan alla relevanta parter, i till exempel testbäddar och policylabb. Även utbildning och kommunikation krävs. Ett exempel som togs upp var en samverkansplattformen Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4, och det nordiska Intergeprojekt som nu startats upp där Mer hemdialys för bättre hälsa, livskvalitet och kostnadskontroll.

Ann-Marie Wennberg Larkö, tidigare sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset, pekade på att den kliniska forskningen kring personcentrerad vård och implementeringen av ett personcentrerat arbetssätt vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset har spelat en stor roll för att Västra Götalandsregionen för andra gången rankas som bäst inom klinisk forskning i Sverige.

– Vi har en lång tradition av samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle i Göteborg, summerade Ulf Petrusson. Låt oss se till att GoCo blir mer än en mötesplats.

INFORMATION OCH LÄNKAR:

Talare var:

 • Ann-Marie Wennberg Larkö, läkare, professor Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och ordförande, Nationella vårdkompetensrådet och tidigare sjukhusdirektör för Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Håkan Hedman, ordförande i Svenska Njurförbundet, ordförande i GPCC:s personråd för patienter och närstående
 • Linda Mårlind, Global VP R&D Wound Care, Mölnlycke Healthcare
 • Inger Ekman, sjuksköterska, seniorprofessor, Sahlgrenska akademin
 • Katarina Halling, Global Head, Patient Centered Science, AstraZeneca
 • Jan Törnell, läkare, adjungerad professor Sahlgrenska akademin
 • Maria Taranger, läkare, områdeschef för område 6, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Ulf Petrusson, professor i juridik, Handelshögskolan, Göteborgs universitet
 • Axel Wolf, sjuksköterska professor, Sahlgrenska akademin och Centrumföreståndare, GPCC

Om GoCo:

 • GoCo:s grundarpartners är: Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, AstraZeneca, Chalmers tekniska högskola, Fujirebio Diagnostics AB, Wellspect HealthCare och Mölnlycke Health Care.
 • GoCo Health Innovation City är den nya urbana stadskärnan i Mölndal utanför Göteborg, där över 200 000 kvadratmeter utvecklas för att attrahera forskare, entreprenörer och talanger från hela världen.
 • GoCo:s vision är att skapa ett innovationskluster i världsklass för hälsa, där samarbete är inbyggt i kärnan.

LÄNKAR:

Centrum för personcentrerad vård GPCC

GoCo Health Innovation City

Projektet Mer hemdialys för bättre hälsa, livskvalitet och kostnadskontroll