Bild
Olof Petersson tar emot Förvaltningshögskolans pris
Foto: Henrik Sandgren
Länkstig

Förvaltningshögskolans pris till Olof Petersson

Publicerad

Förvaltningshögskolans pris 2021 går till statsvetaren Olof Petersson, för sitt arbete med att sprida kunskap och skapa förståelse kring offentlig politik och förvaltning.

  

När Olof Petersson fick beskedet om Förvaltningshögskolans pris trodde han först att det handlade om att få med honom till en jury för att utse en pristagare, det var först efter en stund som han insåg med glad förvåning att det var han själv som fått utmärkelsen.

– Jag blev jätteglad, av flera skäl. Jag har ägnat så mycket energi åt att skriva läroböcker om offentlig makt och förvaltningspolitik, så det är ju tecken på att några läst i alla fall. Sen är jag ju från Göteborg, och den första pristagaren Lennart Nilsson är en gammal kollega och nära kompis, så det gladde mig på många sätt, säger han.

Olof Petersson började läsa statskunskap på universitetet hösten 1967. Under andra terminens uppsatsarbete valde han och två studiekamrater att skapa en enkät inför valet till studentkåren, så att alla som röstade fick fylla i ett formulär som sedan kodades och lades in på hålkort.

– Jag fortsatte sedan 1969 och kom in i valundersökningen, så jag fick ansvar för den -73 och -76. Den tog sedan Sören Holmberg över och därefter Henrik Oscarsson, säger han.

Sedan dess har Olof Petersson också suttit med i en rad olika utredningar och kommissioner, bland de mer kända kan nämnas Maktutredningen på 80-talet och Lindbeckkommissionen på 90-talet. En annan av hans större gärningar i karriären har varit alla de läroböcker han skrivit, där en del har hängt med och kommit i nya utgåvor i flera decennier. Han var också den som importerade begreppet förvaltningspolitik till Sverige genom boken ”Svensk förvaltningspolitik”.

– Donald Söderlind och jag skrev första upplagan ihop 1986, då hade jag varit gästforskare i Berlin och hittade där begreppet ”verwaltungspolitik”, som jag tyckte var ett statsvetenskapligt perspektiv på politik. All offentlig makt utgår från folket, men vart tar den vägen?

Olof Petersson får Förvaltningshögskolans pris för sitt arbete med att förmedla och nyttiggöra kunskap och forskning om offentlig förvaltning, vilket han själv alltid har sett som en viktig del i allt sitt arbete. Detta har på senare år blivit än mer aktuellt, med påverkanskampanjer, fake news och misstro till forskning. Vad kan exempelvis en statlig myndighet göra för folkbildning och kunskap, utan att samtidigt påverka den fria opinionsbildningen?

Bild
Olof Petersson

– Jag vill inte att kunskapen stannar inom akademin, utan ser det som viktigt att skriva på svenska och föra ut resultat i läroböcker, debattartiklar och populariseringar. Det är inte bara någon extragrej man gör vid sidan av forskningen, utan samhällsrelevans och vetenskaplig betydelse betingar varandra, säger han.

Motivering till priset

Olof Petersson är en av de samhällsvetenskapliga forskare som har bidragit allra mest till att förmedla och nyttogöra kunskap kring svensk politik och förvaltning. Han startade sin bana som statsvetare i Göteborg, men blev med tiden professor i Uppsala och sedan bland annat forskningsledare och rådgivare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS).

Olof Petersson har haft stort inflytande på den offentliga politikens utformning som medverkande i en stor mängd utredningar och kommissioner. Inte minst var han forskningsledare för den stora Maktutredningen som kom i början av 1990- talet, en av de största och mest ambitiösa vetenskapliga utredningarna av sitt slag. Han har därtill under årens lopp visat ett tydligt engagemang för att tillgängliggöra forskning genom att vara en aktiv röst både som expert och som en flitig debattör.

Särskilt betydelsefull är Olof Petersson för utbildningen inom svensk politik och förvaltning genom sin gedigna produktion av läroböcker om bland annat förvaltningspolitik, kommunalpolitik, svensk och europeisk politik, mediernas roll i samhället och författningspolitik. Olof Petersson har därigenom bidragit till att dagens och morgondagens tjänstepersoner och politiska makthavare fått en vetenskapligt grundad förståelse för hur politik och förvaltning hänger samman.

Olof Peterssons stora påverkan på flera generationers forskare och studenter inom offentlig förvaltning och politik gör honom till en värdig mottagare av Förvaltningshögskolans pris 2021.