Bild
scen med läkare och äldre kvinna sitter på vårdbrits
Skådespelarna Louise Löwenberg och Lisa Östborn i två av det flertal roller de gestaltar under forumspelet "Klädd i vitt".
Foto: Elin Lindström
Länkstig

Forumteater fördjupar insikter för läkarstudenter

Publicerad

Ännu en kurs läkarstudenter har nu fått pröva på sin blivande yrkesroll genom forumspelet ”Klädd i vitt”. Skickliga skådespelare ger studenterna möjlighet att uppleva läkarrollen och känna på mötet med olika patienter, redan på termin 2.

Forumspelet är en del av kursen Tidig yrkeskontakt (TYK), som länge drivits av ett lärarlag på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa. Kursmomentet belyser aktuella problem kring kommunikation och bemötande i vården, framför allt från patientens perspektiv. Forumspelet brukar vara ett av de mest uppskattade inslagen under kursen.

Bild
Foto av Dominique Hange
Dominique Hange
Foto: Elin Lindström

Upplever och lär

Det finns stora fördelar med att låta studenterna uppleva detta rollspel, säger Dominique Hange, som är kursansvarig för TYK:

– Studenterna får en upplevelse via sina sinnen, känslor och i kroppsspråket. De får uppleva hur det kan vara att vara läkare och får direkt inkänning i exempel som de sedan kan praktisera i realiteten, säger Dominique Hange.

Pjäsen ”Klädd i vitt” är skriven av Lisa Östborn på uppdrag av Patientombudsmannen på Karolinska Universitetssjukhuset. Den bygger på ombudsmannens samlade erfarenhet av vanliga klagomål från patienter. Lisa Östborn framför teaterstycket tillsammans med skådespelarkollegan Louise Löwenberg. 

Bild
Scen med möte mellan läkare och yngre kille på varsin stol.
Fyra möten mellan läkare och patient hinner forumspelet gestalta.
Foto: Elin Lindström

Skådespelarna inleder med att spela pjäsen i sin helhet: den äldre kvinnan med många krämpor och många frågor, den unga självsäkra killen med huvudvärk, läkaren med auktoritet och effektivitet, kvinnan som väntar på svar om hon har cancer eller inte.

Svårt i praktiken

I pausen diskuterar läkarstudenterna det de sett i mindre grupper. Hur skulle de själva vilja hantera de situationer de just bevittnat på scenen?

Elin Viksten, Amanda Wahlberg och Julius Ahlgren står sida vid sida vid studentskåp i korridoren utanför föreläsningssalen
Elin Viksten, Amanda Wahlberg och Julius Ahlgren var tre av läkarstudenterna som fick uppleva forumspelet Klädd i vitt denna gång.
Foto: Elin Lindström

– Det väcker mycket känslor. Jag kan känna med både läkaren och med patienten, och förstår frustrationen. Det är lättare i teorin att tänka ut hur läkaren borde ha agerat, men i verkligheten är det inte så lätt, säger Amanda Wahlberg.

– Olika patienter har olika behov. En läkare måste kunna möta dem professionellt, men ibland kan det bli fel, säger Elin Viksten.

– Läkarens auktoritet i förhållande till patienten blev väldigt tydlig i flera av scenerna. Det kan vara svårt att hitta en bra balans där läkaren behåller sin professionalitet och patienten ändå blir sedd, funderar Julius Ahlgren.

Samspel med patienten

Efter pausen får läkarstudenter chansen att testa att möta några av de gestaltade patienterna på scen. Flera vågar ge sig på utmaningen, och blir också tydligt berörda av upplevelsen.

Foto av Louise Löwenberg och Lisa Östborn
Louise Löwenberg och Lisa Östborn
Foto: Elin Lindström

– Även för dem som inte går upp på scenen blir det en helt annan upplevelse att se en kurskamrat försöka bemöta patienten, säger Lisa Östborn, som får medhåll av sin skådespelarkollega Louise Löwenberg:

– De får se att det är skillnad på att ha en idé, och att försöka genomföra den i samspel med en patient som inte svarar exakt så som du tänkt dig.

– Att skådespelarna också stannar kvar i sina roller när studenten fått försöka spela ut situationen ger också möjlighet att fråga patienten hur hen upplevde det bemötande hen fick, säger Dominique Hange.

Louise Löwenberg och Lisa Östborn har arbetat med pjäsen ”Klädd i vitt” sedan 2005, bland annat med uppdrag för läkarutbildningarna i Uppsala och Stockholm. På läkarprogrammet i Göteborg har de varit sedan 2007, med några års uppehåll från och till.