Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Förtydligande av syftet med serien "Så tänker en partistrateg"

JMG har under hösten genomfört serien ”Så tänker en partistrateg” där strateger från samtliga riksdagspartier har berättat om sina kunskaper och erfarenheter av politisk och strategisk kommunikation. Den sista planerade delen i serien har väckt kritik och en petition har formulerats i protest mot att sverigedemokrater får tala på Göteborgs universitet. Med anledning av det vill JMG förtydliga syftet med serien.

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet har under hösten arrangerat serien "Så tänker en partistrateg". Serien ingår i JMG:s arbete med att erbjuda studenterna en professionell utbildning som speglar samhället och det förändrade medielandskapet.

JMG är en institution som utbildar morgondagens journalister och andra professionella som ska verka inom området för medier, kommunikation och opinion. Många av studenterna kommer efter sin utbildning att arbeta med strategisk och politisk kommunikation i olika former. Förutsättningen för genomförandet av serien har varit samtliga riksdagspartiers medverkan. Alla talare har blivit inbjudna för att berätta specifikt om sina kunskaper och erfarenheter av arbetet med strategisk kommunikation. Varje presentation avslutas med öppna frågor från publiken. Kritiska frågor till talaren om ämnet kommunikation uppmuntras.

Serien riktar sig främst till studenter, men är också öppen för forskare och allmänheten. JMG har två internationella masterprogram. När JMG bjuder in gäster till liknande serier och seminarier, får personen ifråga själv välja vilket språk den föredrar. I den här serien har fem av presentationerna skett på svenska och övriga tre på engelska.

Monica Löfgren Nilsson,

prefekt för institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet