Bild
Odlade grönalger.
Foto: Kristoffer Stedt
Länkstig

Fortsatt stöd till forskning om vattenbruk

Satsning vid Göteborgs universitet har resulterat i ytterligare en verksamhetsperiod för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc. Vi tar pulsen på Kristina Snuttan Sundell, ordförande för Swemarc 2.0, för att få veta mer.

Under 2022 tog forskare från fyra institutioner, samt två fakultetsledningar, initiativet till att etablera Swemarc 2.0. Nyligen kom beskedet att Eva Wiberg, rektor vid Göteborgs universitet, beslutat att inrätta centrumbildningen för en verksamhetsperiod på sex år (2023-2028) med Institutionen för biologi och miljövetenskap som ny värdinstitution. Därmed tar Swemarc 2.0 vid, där Swemarc (1.0), som ett av sex centrum inom satsningen UGOT Challenges, slutade 2022.

- Swemarc är en centrumbildning, som har fokus på tvärvetenskaplig och samhällsengagerade forskning och inrättande av en ny sexårig verksamhetsperiod ger signalen att Swemarc, som begrepp, är väletablerad i samhället och att vattenbruk är ett framtidsämne värt att satsa på, säger professor Kristina Snuttan Sundell, vid Institutionen för biologi och miljövetenskap, och ordförande för Swemarc 2.0.

Samlades till en kickoff

För att säkra det dagliga arbetet inom centrumbildningen har Swemarc 2.0 mottagit finansiering från de deltagande institutionerna och fakulteter vid Göteborgs universitet, samt erhållit externa bidrag. Dessa medel finansierar en tvärvetenskaplig ledningsgrupp med medlemmar från sju olika institutioner vid Göteborgs universitet. Och en av ledningsgruppens första åtaganden var att samlas till en kickoff.

- Vi har precis haft två dagar, där det var fokus på pågående och framtida forskning. Så otroligt många spännande forskningsprojekt, oftast samarbeten mellan flera av Swemarcs institutioner, är i gång och många är i planeringsstadiet. Under kickoffen bildades flera arbetsgrupper, som ska ta sig an alla nya idéer, som kom fram under våra diskussioner, med mål att skapa ansökningar till olika externa finansiärer, fortsätter Sundell.

Flera viktiga fokusområden

Under de närmaste tre åren kommer Swemarc 2.0 fortsätta sitt betydande policyarbete, som rådgivare och expert inom forskning och utveckling av hållbart marint vattenbruk.

- Våra målgrupper är bland annat regeringen och myndigheter men också industri, samt entreprenörer. Men andra viktiga fokusområden är våra kunskapshöjande aktiviteter för allmänheten, där vi fokuserar på konsumenter av ”blå mat”, samt våra riktade utbildningar för myndigheter och industri, avslutar Snuttan Sundell.

Text: Susan Gotensparre

Mer information

Swemarc:

 • Under 2016 – 2022 var Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc (1.0), ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar
 • En av de största globala utmaningarna idag är att öka produktionen av hälsosam mat för att möta behoven hos en växande befolkning – på ett hållbart och miljövänligt sätt

Swemarc 2.0 - Mål:

 • Genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerade forskning öka odlingen av mat från havet på ett hållbart sätt
 • Stärka vårt arbete mot de globala hållbarhetsmålen
 • Erbjuda tvärvetenskapliga utbildningar
 • Samverka med industri och myndigheter i forskningsprojekt för utveckling av hållbara vattenbrukstekniker
 • Delta i samhällsdebatten, höras och synas i media, arbeta aktivt i kunskapshöjande aktiviteter – inklusive för allmänheten – och åstadkomma politiskt påverkansarbete, samt agera expertrådgivare

Swemarc 2.0 - Forskning:

 • Cirkulär blå bioekonomi med fokus på hållbar sjömatsproduktion
 • Vattenbruksdjurens hälsa och välfärd
 • Rättsliga ramar och sociala konflikter
 • Utveckling av innovativa och cirkulära vattenbrukssystem
 • Extraktivt vattenbruk, inkl. samodling av olika arter
 • Utveckling av hållbart foder för vattenbruk med fokus på cirkulära system
 • Konsumentattityder, information och kunskap om vattenbruk
 • Medvetenhet och kunskapsbyggande kring vattenbruk med fokus på restauranger, kockar och turismkoncept

Swemarc 2.0 – Över 60 deltagande forskare och teknisk/administrativ personal från:

 • Institutionen för biologi och miljövetenskap
 • Institutionen för marina vetenskaper
 • Företagsekonomiska institutionen
 • Institutionen för geovetenskaper
 • Juridiska institutionen
 • Statsvetenskapliga institutionen
 • HDK-Valand
 • Centrum för Hav och samhälle