Bild
En man sitter framför ett mikrskop i ett labb.
Det var i ett prov från den årliga miljöövervakningen som Arne Nygren hittade musslan som förmodades vara utdöd i våra vatten.
Foto: Susanne Liljenström
Länkstig

Försvunnen mussla hittad efter 30 år

Publicerad

En mussla som antagits vara utdöd i svenska vatten har hittats i Singlefjorden norr om Strömstad. Fyndet gjordes i ett prov från den årliga miljöövervakningen av mjukbottnar längs Sveriges kuster.
– Jag tänkte direkt att det var något utöver det vanliga. Och när jag såg tvärribborna var det inte längre något att fundera på, även om detta var ett väldigt litet exemplar, säger Arne Nygren om sin upptäckt.

Arne Nygren är forskare vid Institutionen för marina vetenskaper och arbetar med miljöövervakning av våra kustvatten. Havsborstmaskar, ormstjärnor, små kräftdjur och andra organismer som hämtats upp från havsbottnen artbestäms, mäts och vägs i ett labb en trappa upp i Tjärnö marina laboratorium.

Det mesta i proverna brukar vara välbekant, men häromveckan hajade Arne Nygren till. Han hade hittat en mussla i familjen näbbmusslor, närmare bestämt en tvärribbad näbbmussla, Cardiomya costellata.

En liten mussla.
Den tvärribbade näbbmusslan har en säregen form och karaktäristiska tvärribbor. Musslan på bilden är 2 millimeter lång och 1 millimeter hög.
Foto: Fredrik Pleijel

Fanns i området för länge sedan

– Musslan har ansetts vara utdöd i svenska vatten. Tidigare har den funnits på lämpliga lokaler i Kosterområdet men trots en rad inventeringar i området under 2000-talet har man inte lyckats återfinna den förrän nu, mer än 30 år sedan den senast sågs.

Den lilla näbbmusslan kan bli ungefär en centimeter stor och har ett utseende som brukar liknas vid en såssnipa. Den finns på strömspolade mjukbottnar i hela Nordatlanten, där den livnär den sig på små kräftdjur och annat som lever bland sand- och gruskorn.

– Jag hittade musslan i ett bottenprov från 56 meters djup i Singlefjorden, inte så långt från Tjärnö. Det är första gången vi tar prover i området. Här finns just den livsmiljö som musslan vill ha, säger Arne Nygren.

Lever i ovanlig bottenmiljö

En förklaring till att näbbmusslan inte setts till på länge är att det råder brist på lämpliga livsmiljöer. Områden med bottenströmmar som håller sand och grus fria från sediment är ovanliga på svenska västkusten. Övergödning och trålfiske leder dessutom till att allt fler havsbottnar får ett täcke av döda växtplankton och andra partiklar som faller ner. Många bottenlevande organismer tål inte att bli inbäddade på detta vis.

Den tvärribbade näbbmusslan fanns i ett bottenprov som togs i maj förra året, under den årliga miljöprovtagningen längs svenska västkusten.

– Det är verkligen en kul liten mussla att hitta efter så många år! Utan vår övervakning av bottnarna är det mycket möjligt att musslan inte hade återfunnits och att vi fortfarande trott att den var försvunnen från vår kust, säger Arne Nygren

Text: Susanne Liljenström

Fakta miljöövervakning kust och hav

I den svenska miljöövervakningen görs återkommande undersökningar av miljön, till exempel av bottenlevande djur i våra kustvatten. Syftet är att kartlägga miljötillståndet och upptäcka förändringar, men också att följa upp effekter av olika åtgärder.

Längs Sveriges västkust finns ca 300 provtagningsplatser där hälften besöks och provtas vartannat år. Övervakningen finansieras av Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, Kosterhavets nationalpark och Bohuskustens vattenvårdsförbund.