Bild
Tjärnö marina laboratorium
Tjärnö marina laboratorium är en av tolv marina forskningsstationer som ingår i nätverket EMBRC Sverige.
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Forskningsstationer i nytt samarbete – ska stärka marinbiologisk forskning

Publicerad

Sedan årsskiftet är Sverige medlem i EMBRC – ett europeiskt nätverk av marinbiologiska forskningsstationer. Matthias Obst, forskare på Göteborgs universitet, är ordförande för den svenska delen av nätverket där tolv forskningsstationer längs Sveriges kust ingår.
– Det här innebär att samarbetet mellan forskningsstationerna stärks och att vi underlättar för gästforskare att besöka stationerna, säger han.

Vad är EMBRC?

– European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) är ett europeiskt nätverk som erbjuder tillgång till marina forskningsstationer, utrustning och teknologiplattformar för marinbiologisk forskning. I nuläget är det tio länder som är medlemmar i nätverket. 

Bild
Porträtt Mattias Obst
Mattias Obst, forskare på Institutionen för marina vetenskaper, är ordförande för EMBRC Sverige.

Vilken roll har Göteborgs universitet?

– Göteborgs universitet leder den nationella delen av nätverket som består av tolv forskningsstationer från sju parter. I EMBRC Sverige ingår flera stora enheter med forskning och undervisning året om, som Tjärnö marina laboratorium, Kristineberg Center och Umeå marina forskningscentrum, men också mindre fältstationer, som Klubban i Fiskebäckskil och Ar på Gotland. Tillsammans gör de det möjligt att utföra marin forskning längs den unika gradienten i salthalt som finns längs Sveriges kust, från oceaniska förhållanden i väst till sötvatten i nordost.

Vad innebär det att Sverige har gått med i nätverket? 

– Ett medlemskap i EMBRC ger forskare tillgång till alla stationerna på lika villkor och ett väl organiserat system för gästforskning. Stationerna erbjuder kända provtagningsområden och möjligheter till fältexperiment, mindre fartyg, laboratorier och stora experimentanläggningar. Även modellorganismer erbjuds i odlingar vilket möjliggör avancerade försök och experiment. Dessutom kan Sverige delta i EMBRC:s aktiviteter på ett europeisk plan som exempelvis det Europeiska övervakningsprogrammet för marin biodiversitet – EMO BON

Vad betyder det för Göteborgs universitet?

– Vi kommer att kunna presentera våra marina forskningsstationer – Tjärnö marina laboratorium och Kristineberg Center – som en del av en nationell plattform. Det kommer hjälpa oss att utveckla en tydlig portfolio av infrastrukturtjänster, exempelvis för marin övervakning, vattenbruk och avancerade experiment. För att kunna erbjuda dessa tjänster måste all kunskap samlas i Sverige och detta är nu möjligt. 

Text: Karl-Johan Nylén

Karta över Norden där forskningsstationer är markerade.
Forskningsstationer som ingår i EMBRC Sverige

SMHI ingår också i samarbetet, men saknar marin forskningsstation.