Länkstig

Forskning om digital distansutbildning visar på möjligheter och begränsningar med video

Med avhandlingen Digital Distance Education: A Longitudinal Exploration of Video Technology vill doktoranden Lena Dafgård bättre förstå de möjligheter och begränsningar som finns med användningen av video i digital distansutbildning inom högre utbildning.

videoinspelning


lena dafgårdDet finns många begrepp för att beskriva distansutbildning; nätbaserat lärande, webbaserat lärande eller exempelvis e-lärande. En gemensam nämnare, oavsett vilket ord som används, är att teknologins utveckling ofta har varit den drivande kraften.

– Den forskning som finns om distansutbildning idag fokuserar mycket på text-baserad kommunikation, exempelvis diskussionsforum. Medan däremot forskning om användning av video är mer sällsynt. Kommunikationssättet video har ännu inte nått sin fulla potential inom undervisning och lärande och mer forskning behövs för att förstå hur man på bästa sätt kan använda video för studenters lärande, säger Lena Dafgård.

Video för att överbrygga geografiskt avstånd
Med utgångspunkt i en omfattande litteraturstudie, innefattar resultatet ett klassifikationssystem med asynkron (inspelad) och synkron video (realtid) som olika huvudkategorier.
– Inom högre utbildning används varierande kategorier av video, exempelvis video som läromedel, videoinspelade undervisningssituationer och videokonferenser. Mina resultat visar att video framför allt används som komplement till annat material och för att överbrygga det geografiska avståndet mellan studenter och lärare, säger Lena Dafgård.

Två studier har genomförts inom ramen för avhandlingen. För att få en överblick över hur olika kategorier av video har använts skickades en nationell webbaserad enkätundersökning ut till samtliga kursansvariga lärare som hade en registrerad distanskurs på sajten studera.nu. Dessutom har Lena Dafgård intervjuat lärare som använder videokonferens i lärarutbildningen vid Karlstads universitet.

Att hantera videokonferenssystem kräver planering
Forskningen visar att det finns ett samband mellan å ena sidan hur mycket erfarenhet lärare har av att undervisa på distans och hur mycket fortbildning de har deltagit i inom distansutbildningsområdet och å andra sidan hur video används

– I både min nationella studie, och i min studie vid Karlstads universitet, visar resultaten att undervisning via videokonferens ställer högre krav på lärares planering jämfört med undervisning på campus. Videokonferenssituationen kan också innebära att lärare inte kan agera i sin undervisning på det sätt som de är vana vid att kunna göra på campus, säger hon.

Avhandling: Digital Distance Education: A Longitudinal Exploration of Video Technology
Tid: fredag 31 januari, kl. 13:00,
Plats: Torg Grön, våning 4, hus Patricia, Lindholmen
Kontakt: Lena Dafgård, e-post: lena.dafgard@gu.se

Foto: Unsplash (videokamera) och Johan Wingborg (Lena Dafgård)