Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Mostphotos.
Länkstig

Forskarskolor om utbildning utökas

Publicerad

I höst kommer forskarskolan ASSESS att öppna för fler ansökningar. Ytterligare nio doktorander ska antas. ASSESS är inriktad på utbildningsvetenskaplig forskning om kunskapsmätningar. Även forskarskolan QRM som ger kurser inom kvantitativ metod har beviljats förlängt stöd.

Bild
Porträtt på Alli Klapp.
Alli Klapp.
Foto: Nicke Johansson

– Det är himla kul. Vi kommer nu att kunna anta en ny omgång doktorander, säger Alli Klapp, lokal koordinator för ASSESS i Göteborg.

Forskarskolan ASSESS antog den första omgången doktorander hösten 2020. Nu har den, under ledning av professor Monica Rosén, beviljats ytterligare 40 miljoner kronor i stöd av Vetenskapsrådet och kommer att anta nio nya doktorander. Av dem placeras fyra vid Göteborgs universitet som koordinerar forskarskolan. Övriga kommer att antas vid Uppsala respektive Stockholms universitet. Ansökan kommer att vara öppen från 19 augusti till 1 oktober.

– Behovet av forskningskompetens inom detta område är avgrundsdjupt på de flesta av våra lärarutbildande lärosäten och tar också tid att bygga upp. Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik har vi kommit en bra bit på väg. Därför känns det både roligt och hedrande att vi har fått detta uppdrag. Det förlänger också det goda samarbete vi har i ASSESS med Uppsala och Stockholm universitet vilket bäddar för att detta område stärks, säger, Monica Rosén, forskningsledare för ASSESS.

Prov, betyg och internationella jämförelser

Det övergripande temat i forskarskolan ASSESS är kunskapsmätningar i ett nationellt och internationellt perspektiv. Det omfattar till exempel forskning om nationella prov, betyg och internationella kunskapsmätningar som PISA, TIMSS och PIRLS.

En avsikt med forskarskolan ASSESS är också att utveckla metoder och kompetens för storskaliga utbildningsvetenskapliga studier. Vid Göteborgs universitet finns två stora nationella databaser med statistiskt underlag från 1960-talet och framåt, och det finns numera mängder av öppen och tillgänglig data via såväl nationella skolmyndigheter som de stora internationella kunskapsmätningarna.

Fokus på storskaliga studier

För att ytterligare stärka kompetensen inom storskaliga studier finns även forskarskolan QRM som också beviljats förlängt stöd av Vetenskapsrådet. Det är en nationell forskarskola vid Göteborgs universitet i samarbete med Umeå universitet (och nu med förlängningen även Uppsala universitet), som inte antar egna doktorander men som erbjuder kurser och konferenser riktade till både doktorander och disputerade forskare inom områdena design, mätning, och analys av kvantitativa data från stora och små undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet.

Bild
Porträtt på Monica Rosén.
Monica Rosén

– Det var ett mycket glädjande besked. QRM har som målsättning att försöka återuppbygga den kvantitativa metodkompetens som gått förlorad inom utbildningsvetenskap under de senaste 30 till 40 åren, och det låter sig inte göras på bara några år, säger Monica Rosén, som även är forskningsledare för QRM.

– Vi är stolta över det digra kursprogram och den början till ett nätverk för kvantitativ forskningsmetodik som vi har byggt upp inom QRM och vi ser fram emot att fortsätta detta arbete under ytterligare några år. Doktorander, handledare och forskare ska känna sig varmt välkomna till QRM:s kurser och övriga aktiviteter.

Kontakt ASSESS:
Alli Klapp, lokal koordinator, Göteborg, alli.klapp@ped.gu.se

Monica Rosén, huvudkoordinator och vetenskaplig ledare, monica.rosen@ped.gu.se

Kontakt QRM:
Monica Rosén, huvudkoordinator och vetenskaplig ledare, monica.rosen@ped.gu.se

Text: Carl-Magnus Höglund