Länkstig

Forskare ska studera misstro mot artificiell intelligens

Samtidigt som förväntningarna är stora på att artificiell intelligens ska bidra till ett bättre samhälle väcker den nya tekniken känslor av misstro hos många. Forskare vid Göteborgs universitet, under ledning av Jonas Ivarsson, ska undersöka hur oro och rädsla för ny teknik kan påverka samhällets utveckling.

I projektet kommer forskarna att studera hur nya tekniska lösningar kan integreras i olika samhällsområden. Projektets fokus ligger främst inom det medicinska området där stora förändringar förväntas ske under de kommande åren.

Om tillit och förtroende saknas inför ny teknik och artificiell intelligens hos allmänhet och yrkesutövare riskerar system som bygger på den nya tekniken att få större svårigheter att genomföras. I projektet kommer forskarna att följa hur misstro kan omvandlas till tillit genom att undersöka hur misstänksamhet uttrycks, hur risker identifieras och hanteras samt hur ansvarsfrågor diskuteras. Syftet med projektet är att skapa insikter för att bemöta oro inför artificiell intelligens och så kallade autonoma system.

Projektet ingår i ett nationellt forskningsprogram, WASP-HS, som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Medsökande: Göran Bergström, Magnus Båth, Rolf Heckemann, Thomas Hillman, Åse Johnsson, Åsa Mäkitalo

Se fler forskningsprojekt som beviljats: http://wasp-hs.org/
 

Fakta om WASP-HS

Forskningsprojektet ingår i WASP-HS, humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system. Det är ett nationellt forskningsprogram som omfattar totalt 660 miljoner kronor under tio år, initierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Det tioåriga forskningsprogrammet ska framför allt analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med det pågående teknikskiftet i samhället.
Inom WASP-HS kommer även en omfattande forskarskola att bedrivas med upp till 70 doktorander, minst tio nya forskargrupper, tolv gästprofessorer och ett antal forskningsprojekt.