Länkstig

Forskare kopplar pollen till psykisk ohälsa

Fil. dr Åslög Dahl pekar på effekter av pollen vilka de som inte drabbas oftast inte känner till: rastlöshet, irritation, myrkrypningar och dålig sömn. Problemet är stort då var femte person har besvär av pollen. Forskning har även visat kopplingar mellan pollenallergi och självmord.

Premium Pollenallergi kopplas till nedstämdhet, depression och nedsatta skolprestationer - och kostar samhället miljardbelopp. Ändå tas det inte på allvar, menar forskaren Åslög Dahl. Forskning har tom. visat kopplingar mellan pollenallergi och självmord.

Artikel i Svenska dagbladet.