Bild
Bild på gasledningen Nordstream under vattnet
Foto: Shutterstock
Länkstig

Forskare: Gasutsläppet påverkar ekosystemet i Östersjön

Publicerad

Det kraftiga utsläppet av naturgas från Nordstream i Östersjön kan vara riktigt ödesdigert i ett redan väldigt utsatt ekosystem. Det menar forskaren Thomas Dahlgren som har studerat vilka effekter olika utsläpp har på livet i havet.

Under tisdagen kom larmrapporter om att naturgas läckte ut genom flera stora hål på naturgasledningarna Nordstream 1 och 2 i Östersjön, nära Bornholm. Omfattningen av utsläppet är oklart, men Thomas Dahlgren vid Göteborgs universitet menar att det är mycket allvarligt för havslivet nära utsläppet.

– Vi vet att naturgas i höga koncentrationer är giftigt för fiskar. I det här området är det Östersjötorsken som jag tänker är i riskzonen, men troligen påverkar det fler arter, säger Thomas Dahlgren.

Hur vet du det?
– Det har gjorts studier på vad som händer vid stora utsläpp i havet i samband med gas- och oljeutvinning. Det som är studerat är påverkan på fisk. Bolagen är väldigt snabba på att stänga av ledningar som springer läck för att täta och denna typ av stora läckor är mycket ovanliga och effekterna är därför svåra att förutsäga. Det här utsläppet är antagligen dåliga nyheter för Östersjön som är ett känsligt ekosystem.

Vad händer med gasen vid utsläpp från en ledning vid havsbottnen?
– Metangasen löser sig i vattnet, det är då det blir farligt för det marina livet om koncentrationerna är höga. Mindre metanläckor förekommer naturligt och är inte farligt. Om det är ett stort utsläpp under högt tryck så stiger mycket av gasen som bubblor till vattenytan.

Vart tar gasen vägen då?
– Den läcker ut i atmosfären, vilket inte heller är bra. Metan är en av de värsta växthusgaserna som finns. Det bidrar till klimatförändringarna. Men gasen bryts ner efter några år, till skillnad från koldioxid.

Vad ska man göra nu?
– Få stopp på utsläppet så fort det går. Men det verkar vara en stor läcka och då är det farligt att vara i närheten. Det finns en brand- och explosionsrisk.

Kontakt: Thomas Dahlgren, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, telefon: 0703-66 20 42, e-post: thomas.dahlgren@marine.gu.se