Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fokus på lägsta pris kan leda till större utsläpp av läkemedel

Publicerad

I mer än 10 år har forskare rapporterat om mycket höga utsläpp av läkemedel från läkemedelsfabriker i olika delar av världen. Men kopplingen mellan vilka fabriker som tillverkar substanserna i vilka läkemedelsprodukter är oftast hemlig. Nu har forskare från Göteborgs universitet fått unik inblick i produktionskedjorna.

I en ny studie har Göteborgsforskarna kunnat visa var de aktiva substanserna i läkemedel som säljs i Sverige tillverkas. Substanser i så kallade original-läkemedel produceras oftare i länder med generellt bättre miljölagar och efterlevnad, medan de motsatta gäller för generiska kopior.

- Svenska staten sparar mycket pengar på att apoteken byter ut läkemedlet patienten har fått förskrivet mot den billigaste kopian, förklarar professor Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning vid Göteborgs universitet (www.care.gu.se) och en av medförfattarna.

Det finns med all säkerhet såväl goda som dåliga exempel bland både generikatillverkare och tillverkare av originalläkemedel. Men genom att vårt subventioneringssystem enbart fokuserar på absolut lägsta pris, och bortser från om produktionen medför mycket höga utsläpp, menar forskarna att svenska staten delvis tar över ansvaret!

- Att sluta med generiskt utbyte är inte en rimlig väg framåt, och löser inte heller problemen, säger Dr Johan Bengtsson-Palme, en av forskarna bakom studien. Problemet ligger i att dagens system, som enbart premierar lägsta pris, inte skapar incitament för företagen att investera i lösningar som minskar utsläppen. Det finns förslag på hur man skulle kunna väga in både pris och miljöaspekter, vilket vore rimligare, menar han.

Arbeta på olika fronter är viktigt säger forskarn

Forskarteamet betonar att ingen vet vilken lösning som kommer att vara mest effektiv, därför bör man arbeta på olika fronter. Det saknas gränsvärden för utsläpp av läkemedel från tillverkning, men för oss att påverka lagstiftning i t ex Kina och Indien där produktionen ofta sker, medför stora utmaningar. För att svenska konsumenter, sjukhus och apotek skall kunna göra miljömedvetna val är just en ökad synlighet i hela produktionskedjan viktig. Mer insyn skulle också motivera företag till bättre utsläppskontroll. Förbättrade kriterier för landstingens upphandling av läkemedel och frivilliga åtaganden från industrin är också delar av lösningen. 
 
Utsläpp av höga halter av läkemedel kan påverka miljön på olika sätt. Men med antibiotika är riskerna globala, då antibiotika i miljön skapar perfekta grogrunder för antibiotikaresistenta bakterier som sedan kan spridas vidare.

- Därför är behovet av åtgärder särskild viktiga för just antibiotika, menar Joakim Larsson

FOTO: Flod utanför Hyderabad som är kraftigt förorenad med läkemedelsrester./ Joakim Larsson

Can branding and price of pharmaceuticals guide informed choices towards improved pollution control during manufacturing? Bengtsson-Palme J, Gunnarsson, L, Larsson DGJ. 2018. Journal of Cleaner Production. DOI: 10.1016/j.jclepro.2017.09.247.

Kontaktuppgifter:
Joakim Larsson, telefon 031-342 4625, e-post joakim.larsson@fysiologi.gu.se

Några inslag på TV4-nyheterna:
https://www.tv4play.se/program/link/3941222
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/3941406
https://www.tv4play.se/program/nyheterna/3941443