Bild
Fisk
Länkstig

Fiskeförvaltning ett av projekten i RJs utdelning

Publicerad

Fyra samhällsvetenskapliga projekt delar på 17 miljoner.  

Vid Riksbankens Jubileumsfonds beslut om forskningsanslag idag beviljades fyra projekt vid Samhällsvetenskapliga fakulteten sammanlagt 17 miljoner. 

De fyra projekten är: 

Att fiska efter lösningar: Expertis och legitimitet i förvaltningen av fiske och marina miljöer. Sebastian Linke, Institutionen för globala studier

Lokala data över Europa: en plattform med lokala indikatorer för korruptionsrisker och samhälleliga fenomen. Aksel Sundström, Statsvetenskapliga institutionen (QoG)

Sex, våld, sexuellt våld? En analys av gränsdragningar i krig och fred. Maria Stern, Institutionen för globala studier. 

Ta pulsen på folket: World Values Survey i Sydafrika. Amy Alexander, Statsvetenskapliga institutionen.