Länkstig

Fieldsmedaljören Vladimir Voevodsky utsedd till hedersdoktor

Publicerad

Vladimir Voevodsky har utsetts till hedersdoktor vid IT-fakulteten för sin excellens inom området matematiska bevis, där han har ett nära samarbete med forskare i Göteborg.

Vladimir Voevodsky

Vladimir Voevodsky vid Institute for Advanced Study i Princeton är en världsledande rysk matematiker som arbetar inom algebraisk geometri och algebraisk topologi. År 2002 fick han Fieldsmedaljen, matematikens Nobelpris, för flera banbrytande resultat.

Under det sista årtiondet har han intresserat sig för datorkontroll av matematiska bevis. För detta ändamål har han använt sig av ”bevisassistenter” av den typ som utvecklats vid Institutionen för data- och informationsteknik på Göteborgs universitet. Bevisassistenterna utgörs av datorprogram som hjälper matematikern att bygga upp korrekta bevis.

Voevodsky upptäckte också ett intressant samband mellan homotopiteori, ett av hans egna specialområden inom matematiken, och den typteori som bevisassistenterna bygger på. Upptäckten av sambandet har lett till förbättringar både av typteorin i sig och möjligheten att utföra kontroll av matematiska bevis. Voevodsky har under de senaste åren samarbetat med forskare från Göteborg för att vidareutveckla de samband han upptäckt.

Foto: Klaus Tschira Stiftung/ Peter Badge