Bild
Screen shots of speakers from the CostCares conference
Länkstig

Europeisk konferens hölls för att ta fram ny arbetsplan för personcentrerad vård

Inger Ekman har lett två EU-projekt sedan 2013 med syfte att testa personcentrerad vård i Europa. Den 11 mars hölls en konferens för att ta fram en ny plan för fortsatt arbete. Delar av konferensen spelades in och kan nu ses i efterhand.

Person-centred care 4 sustainable health systems - How to transform health care in the post-pandemic era kallades den konsensuskonferens hölls på torsdagen den 11 mars av EU-projektet CostCares. I detta COST projekt inom ramen för EU Horizon 2020, har 28 länder i Europa medverkat. Det har pågått sedan 2017, och letts av senior professor Inger Ekman, tidigare GPCCs centrumföreståndare. Syftet med projektet har varit att testa personcentrerad vård i olika länder i Europa med olika hälso- och sjukvårdssystem för att skaffa kunskap om hur en framtida hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kostnadskontroll skall utformas.

Bygger vidare på tidigare projekt

Arbetet inleddes från början år 2013 med projektet WeCare, som också var EU-finansierat, och leddes av Inger Ekman. Flera europeiska forskningsinstitut, företag och ideella organisationer medverkade och genomförde en serie interaktiva workshops följt av en avslutande konsensuskonferens. Projektet kulminerade i en forskning och utvecklings-plan som publicerades i The Lancet, och som CostCares sedan har arbetat vidare med.

Även CostCares slutkonferens kommer att vara som en workshop som kommer att bygga på konsensus, förklarade Inger Ekman några dagar före konferensen. De c:a 180 konferensdeltagarna från hela Europa kommer dels att få rösta om olika förslag med mentimeter och dels att få arbeta med frågor i breakout-rooms. Syftet är att ta fram en ny plan för fortsatt arbete.

Ringar på vattnet

Inger berättar vidare att även om inte alla deltagande länder har varit lika aktiva, har ett flertal spännande projekt kommit igång i de olika projektdeltagarnas hemländer, till exempel i Polen och Spanien.

Men det verkliga värdet i detta arbete har varit nätverkandet, som ger ringar på vattnet. Detta har inte minst lett till att EU-parlamentets vice ordförande Roberta Metsola inledde konferensen. Hon sa bland annat att framtidens hälso- och sjukvårdssystem i EU måste bli mer mänskligt, och byggas på att ha personen i centrum.

Cost-projekten går ut på att man ska träffas och lära känna varandra och arbeta i partnerskap, berättar Inger Ekman. Det kan kräva en del tålamod, men efter fyra år har vi nu verkligen lyckats med detta. Att samarbeta så här stärker forskningen, särskilt i de mindre EU-länderna, som Malta, Litauen och Ukraina. Dessutom är många av projektets deltagare unga och särskilt sugna på att arbeta vidare med de här frågorna.

Se konferensen i efterhand

Delar av konferensen spelades in och kan ses i efterhand på CostCares Youtube-kanal. Klicka här för att komma dit.

Utvalda publikationer

En sammanfattning av den R&D roadmap om framtidens hälso- och sjukvård med god kvalitet och kostnadskontroll som We Care projektet resulterade i:

Ekman I, Busse R, van Ginneken E, Van Hoof C, van Ittersum L, Klink A, Kremer JA, Miraldo M, Olauson A, De Raedt W, Rosen-Zvi M, Strammiello V, Tornell J, Swedberg K. Health-care improvements in a financially constrained environment. Lancet 2016;387 (10019):646-7.

En beskrivning av hur R&D roadmapen kan tillämpas och testas:

Lloyd H, Ekman I, Rogers H, Raposo V, Melo P, Marinkovic V, Buttigieg S C, Srulovici E, Lewandowski R, Britten N. Supporting Innovative Person-Centred Care in Financially Constrained Environments: the WE CARE Exploratory Health Laboratory Evaluation Strategy. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020 April 28;17(9):3050.

En beskrivning av hur personcentrerad vård testas i ett barnsjukhus i Polen med hjälp av ”möjliggörare” som beskrivits i R&D roadmapen:

Lewandowski R A, Lewandowski JB,, Ekman I,, Swedberg K,, Törnell J,, Rogers HL. Implementation of Person-Centred Care: A feasibility study using the WE-CARE Roadmap. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021Feb 24;18(5):2205