Göteborgs universitet
Bild
Övre raden: Inger Ekman och Roberta Metsola. Nedre raden: Heather Lynn Rodgers och Roman Lewandowski.
Bilden är ett kollage från den digitala konferens som hölls i mars 2021. Övre raden: Inger Ekman och Roberta Metsola. Nedre raden: Heather Lynn Rodgers och Roman Lewandowski.

CostCares

CostCares var ett europeiskt projekt som inkluderade 28 länder. Projektet testade personcentrerad vård i olika länder i Europa med olika hälso- och sjukvårdssystem. CostCares leddes av Inger Ekman.

Seniorprofessor Inger Ekman, tidigare GPCCs centrumföreståndare, ledde en så kallad COST Action, som kallas CostCares och som inkluderade 28 europeiska länder. Projektet testade personcentrerad vård i olika länder i Europa med olika hälso- och sjukvårdssystem. COST (European Cooperation in Science and Technology) är en finansieringsorganisation för forsknings- och innovationsnätverk.

Hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kostnadskontroll

Syftet var att skaffa kunskap om hur en framtida hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kostnadskontroll skall utformas.

Bilden ovan är ett kollage från den digitala konferens som hölls i mars 2021 med syfte att ta fram en ny arbetsplan för personcentrerad vård. Information om konferensen och inspelning som kan ses på CostCares YouTube-kanal.

Resultat från samarbetet inom CostCares-projektet

Ett ramverk från EU-projektet We Care Health-care improvements in a financially constrained environment (Ekman et al) har testats och presenteras i två vetenskapliga publikationer. Ramverket består av ”Möjliggörare” vilka identifierats som centrala vid implementering av personcentrering i hälso- och sjukvården.

Vetenskapliga publikationer

  1. Testing cost containment of future healthcare with maintained or improved quality - The COSTCARES project (Swedberg K et al.)
  2. Implementation of Person-Centered Care: A Feasibility Study Using the WE-CARE  Roadmap (Lewandowski RA et al.)

Bok om personcentrerad vård

Inom ramen för COSTCARES projektet har också 33 författare från 14 olika länder skrivit en bok Intelligent Systems for Sustainable Person-Centered Healthcare (Editors: Kriksciuniene D and Sakalauskas V). Boken behandlar personcentrering inom hälso- och sjukvården från olika perspektiv såsom filosofi, ekonomi och organisation i 12 kapitel.

Mer information

We Care-projektet