Länkstig

Ett år med Centrum för livsstilsintervention

Publicerad

Ett år har gått sedan Centrum för livsstilsintervention invigdes. Under året har teamet kommit på plats och organisationen har börjat sätta sig. Nu vänds blicken framåt mot 2024 och starten av den nya forskningsstudien LI-PAD

Den 22 februari 2023 invigdes Centrum för livsstilsintervention med ett halvdagssymposium under närvaro av sjukhusdirektör, dekan, områdeschef och prefekt på Institutionen för Medicin samt de internationella föreläsarna professor Martin Halle från München och professor Mathias Wilhelm från Bern. Invigningen rönte stort intresse från media, såväl P4 som Vetenskapsradion P1 samt DN och Sydsvenskan m.fl.

Teamet har förstärkts under året

Under året har enheten successivt byggts upp administrativt och genom rekrytering av personal och utrustande av lokaler för forskningsändamål. Teamet består nu av professor Mats Börjesson som är föreståndare och docent Carina Persson som är koordinator samt två forskningssköterskor, och en forskningsassistent liksom två projektanställda hälsopromotörer med ansvar för beteendeförändring och kostråd och två projektanställda fysioterapeuter med ansvar för den del av interventionen som rör konditionsträning och styrketräning.

Centrum för livsstilsintervention, är en centrumbildning mellan Sahlgrenska Akademin och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strategiska medel och motormedel har under 2023 möjliggjort uppbyggnad av centrumet på Östra Sjukhuset, med egna lokaler på plan 5 i Centralkliniken.

– Vi har jobbat under året med att förankra centrat genom multipla föredragningar för olika intressenter och potentiella samarbetspartners, säger Mats Börjesson, centrumföreståndare.

 Under året har det publicerats 18 artiklar i samarbeten med forskare från CLI, framför allt kring metodutveckling av att mäta fysisk aktivitet på rätt sätt och kring fitness och cancer. De sistnämnda artiklarna rönte stor medial uppmärksamhet, också globalt med multipla mediareferenser.

Projektstart för LI-PAD

Under det första kvartalet av 2024 kommer centrumbildningen att starta upp ett nytt pilotprojekt som fått namnet LI-PAD.

– I denna forskningsstudie vill vi undersöka effekt på kroppsvikt, riskfaktorer för hjärt-kärlhälsa och livskvalitet med ett 6 månader långt individualiserat stöd till förändring av fysisk aktivitet och kost jämfört med enkla livsstilsråd hos överviktiga vuxna 45–65 år, säger Mats Börjesson.

Totalt 120 personer kommer att inkluderas. De kommer även att identifiera vad som hindrar och främjar framgång till livsstilsändring. Individualiserat stöd till livsstilsförändring med fysisk aktivitet och kost i hälso- och sjukvården kan betecknas som precisionshälsa.

Centrum för livsstilsintervention har också under året etablerat flera samarbeten, dels ett samarbete med SCAPIS2-studien för att kunna göra unika mätningar av submaximalt arbetsprov på hela Göteborgskohorten. Dels ett samarbete med Chalmers kring hälsosam kost och ett samarbete med H70-studiegruppen (Ingemar Skoog och Silke Kern) för studier av fysisk aktivitet, kopplat till ohälsa, hos äldre personer.

Ett urval av artiklar i media

The Guardian

DN

NBC News

BILD.De

Healthline

Aftonbladet

The Sun

Mirror

US today

GP

Nerikes Allehanda

Irish Examiner

Time News

Podcast

Jonathan Fridolfsson gästade podcasten Tyngre träningssnack

Jonathan Fridolfsson pratade om kolhydratintag och vikten av att lägga upp en bra energiplan inför ett långlopp i podcasten Maratonlabbet.

Ett urval av vetenskapliga artiklar

Griffin F, Ekblom-Bak E, Arvidsson D, Paulsson S, Börjesson M. Maintaining or increasing cardiorespiratory fitness is associated with reduced hospital admission rate. Eur J Prev Cardiol 2023 Nov 29:zwad367. doi: 10.1093/eurjpc/zwad367.  

Fridolfsson J, Arvidsson D, Ekblom-Bak E, Ekblom Ö, Bergström G, Börjesson M. Accelerometer-measured absolute versus relative physical activity intensity: cross-sectional associations with cardiometabolic health in midlife. BMC Public Health 2023 Nov 24;23(1):2322. doi: 10.1186/s12889-023-17281-4.

Onerup A, Mehlig K, af Geijerstam A, Ekblom-Bak E, Kuhn H-G, Lissner L. Åberg M, Börjesson M. Associations between cardiorespiratory fitness in youth and incidence of site-specific cancer in men – a cohort study with register linkage. Br J Sports Med. 2023 Oct;57(19):1248-1256. doi: 10.1136/bjsports-2022-106617.

Lönn A, Börjesson M, Hambraeus K, Ekblom Ö. Changes in physical activity and incidence of non-fatal cardiovascular events in 47,153 myocardial infarction survivors. JAHA 2023 Oct 17;12(20):e030583. doi: 10.1161/JAHA.123.030583.