Bild
johan magnusson
Johan Magnusson, professor i informatik.
Länkstig

En av Sveriges mest inflytelserika inom digitalisering

Informatikprofessor Johan Magnusson listas som en av de 50 mest inflytelserika personerna i Sverige inom teknologi och digitalisering av arbetsgivarorganisationen Techsverige och medieföretaget IDG. Hans forskning berör framför allt offentlig sektor och dess digitala omställning.

Behöver den offentliga sektorn bli mer digital – vad tjänar medborgarna på det?
– En utbyggd digital välfärd stärker kvalitet och tillgänglighet för invånarna. I en tid då den offentliga sektorn står inför enorma utmaningar är digitalisering som metod för verksamhetsutveckling viktig för en jämställd välfärd i framtiden.

Vad är den största utmaningen för offentlig sektor i arbetet med att bli mer digitala?
Organisationer i offentlig sektor har idag en styrning som direkt motverkar digitalisering. Att vi inte ser större förändringar än vad vi gör inom exempelvis kommunerna är en direkt konsekvens av att digitaliseringen aktivt motverkas i dagsläget.

Förutom dig själv, vem skulle du helst se som vinnare av alla namn på listan?
Det finns många värdiga vinnare, men jag tycker att Marcus Matteby vore särskilt värdig. Som digital chef, (Chief Digital Officer) i Sundsvalls kommun, en av landets bästa kring digitalisering, har han skapat förutsättningar för att stärka välfärden, inte bara för sin egen kommun utan även för andra. Det är enormt inspirerande och värdefullt.

Fakta
  • Juryns motivering: ”Forskare, utbildare och pådrivare inom digitalisering med ett särskilt hjärta för den offentliga sektorn. Bidrar med viktiga insikter och verktyg för Sveriges it-ledare.”
     
  • Läs mer om Tech awards och se alla nominerade.
     
  • För att hjälpa den offentliga sektorn med sin digitalisering har Johan Magnusson och hans kollegor utvecklat olika verktyg där deras forskningsresultat direkt kan tillämpas av offentliga organisationer. Samtidigt skapar detta en ständig ström av data tillbaka till forskningen.
     
  • Ett exempel är verktyget DiMiOS som mäter digital mognad och som nu skalas upp nationellt av Sveriges kommuner och regioner, SKR, med i dagsläget över 300 användande offentliga organisationer. Ytterligare verktyg lanseras fortlöpande via forskningskonsortiets hemsida www.digitalforvaltning.se.